Ενεργειακές αναβαθμίσεις Σχολείων της Νάουσας με τη στήριξη της Ε.Ε. και της Πολιτικής Συνοχής

12 07 2021 | 09:22

Ο Δήμος Νάουσας με τη βοήθεια της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής ανάτπυξης προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην ενεργειακή αναβάθμιση μιας σειράς από σχολικά κτίρια. Οι εργασίες όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες δίπλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωσή τους θα παραδωθούν στους μαθητές του Δήμου σχολεία φιλικά στο περιβάλλον που δεν σπαταλούν αλά εξοικονομούν ενέργεια και που κατά συνέπεια συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών.

Ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας κ Τριανταφύλλου Γιώργος σε δήλωσή του προς τον ΠΟΛΙΤΗ τόνισε τα εξής:

«Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, καθώς μπορεί να υποστηρίξει όλους τους επιμέρους στόχους της. Η εξοικονόμηση της ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή, που ταυτοχρόνως διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών, είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, ως και μηδενικής, με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη».

Ο κ. Τριανταφύλλου τόνισε επίσης ότι «Εξοικονομώντας ενέργεια δεν περιστέλλουμε, δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες, δεν μειώνουμε το επίπεδο διαβίωσης, αντίθετα βελτιώνουμε το επίπεδο της. Εξοικονομούμενη ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί».

Τέλος αναφερόμενος στα συγκεκριμένα έργα που έχουν ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά πργράμματος ο κ. Τριανταφύλλου είπε ότι «Ο Δήμος Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του γυμνασίου Ειρηνούπολης με λυκειακές τάξεις, γυμνάσιο Κοπανού, Δημοτικό Θέατρο Νάουσας και Κλειστό γυμναστήριο ΔΑΚ Νάουσας. Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν σε αυτά τα κτίρια είναι η αλλαγή στέγης, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, θερμοπροσόψεων, fan coils,φωτιστικών σωμάτων, αντλιών θερμότητας και αλλαγή κουφωμάτων. Ο προϋπολογισμός για το κάθε έργο ανέρχεται στα 600.000 έως 800.000 ευρώ και συγχτηματοδοτείται από πόρους της Πολιτικής Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακού Ανάπτυξης».

ddddff

 

 

 

11 Iουλίου 2021

Euractiv