Βιοκλιματική ανάπλαση στην Καλλιθέα Ρεθύμνου με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

08 07 2021 | 10:47

Το έργο βιοκλιματικής ανάπλασης στην οδό Κολοκοτρώνη στην Καλλιθέα, που στοχεύει στην πλήρη αναμόρφωση της περιοχής, με ανασχεδιασμό και ανακατανομή χρήσεων ώστε να βελτιωθεί στο σύνολό της η λειτουργία του δημόσιου χώρου, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. 

Το έργο με προϋπολογισμό 1.455.000 ευρώ που εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014 – 2020 και χρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Η περιοχή παρέμβασης έχει εμβαδό 7.400 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται στη νότια πλευρά της πόλης του Ρεθύμνου. Πρόκειται για βιοκλιματική ανάπλαση που αναβαθμίζει την περιοχή σε συνέχεια της ενεργειακής αναβάθμισης του παρακείμενου 6ου Δημοτικού Σχολείου.

Το έργο προβλέπει – μεταξύ άλλων – οργάνωση των πεζοδρομίων, των διαβάσεων και της σήμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών. Διευθέτηση κίνησης οχημάτων και βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής με την οργάνωση και ενίσχυση φύτευσης όπου είναι γεωμετρικά εφικτό σε συνδυασμό και με την χρήση νέων ψυχρών υλικών. Εγκατάσταση στον δημόσιο χώρο του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού που θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει την χρήση του. Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε όλο το μήκος του άξονα των οδών με κατάλληλα φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας. Χρήση υλικών κατασκευής κατάλληλων με τον χαρακτήρα της περιοχής αλλά και σε συνάφεια με τα υφιστάμενα υλικά των πρόσφατων αναπλάσεων με στόχο την ομοιογενή εικόνα του δημόσιου χώρου.

Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στη λογική των ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων των πόλεων του νησιού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  1. Οργάνωση των πεζοδρομίων, των διαβάσεων και της σήμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών.
  2. Προστασία της κίνησης των πεζών
  3. Διευθέτηση κίνησης οχημάτων και των κυκλοφοριακών κόμβων με τις εγκεκριμένες από τη νομοθεσία διατομές και η εξασφάλιση των κατάλληλων ακτινών στροφής οχημάτων, απορριματοφόρων, μικρών φορτηγών και πυροσβεστικών οχημάτων όπου είναι απαραίτητη η διέλευσή τους, στη συμβολή των υπό μελέτη οδών με τις κάθετες σε αυτές.

4.Βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής με την οργάνωση και ενίσχυση φύτευσης όπου είναι γεωμετρικά εφικτό σε συνδυασμό και με την χρήση νέων ψυχρών υλικών.

  1. Εγκατάσταση στον δημόσιο χώρο του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού που θα ενισχύσει και θα υποστηρίξει την χρήση του (καλαθάκια απορριμμάτων, καθιστικά παγκάκια, παρκινγκ ποδηλάτων , κτλ)

6.Αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε όλο το μήκος του άξονα των οδών με κατάλληλα φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας.

7.Χρήση υλικών κατασκευής κατάλληλων με τον χαρακτήρα της περιοχής αλλά και σε συνάφεια με τα υφιστάμενα υλικά των πρόσφατων αναπλάσεων με στόχο την ομοιογενή εικόνα του δημόσιου χώρου.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός της περιοχής ακολούθησε τις βιοκλιματικές αρχές ως προς τις βασικές επιλογές υλικών, εδαφοκάλυψης και φυτοκάλυψης, ως προς την αξιολόγηση του μικροκλίματος και τις ειδικές ανάγκες της περιοχής και ως προς την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.

Ειδικότερα στην Τεχνική Έκθεση Βιοκλιματικής τεκμηρίωσης που αποτελεί ξεχωριστό παραδοτέο υλικό παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία και του υπολογισμού των βιοκλιματικών οφελών μέσω της προσομοίωσης του μικροκλίματος με κατάλληλο λογισμικό και της σύγκρισης των παραμέτρων πριν και μετά την επέμβαση καταλήγοντας σε συμπεράσματα για τις βελτίωση των τιμών των βασικών βιοκλιματικών παραμέτρων (μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας και βελτίωση του δείκτη θερμικής άνεσης).

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Το πλάτος οδοστρώματος διαμορφώνεται στα 3,50m. και οργανώνεται η παρόδια στάθμευση πλάτους 2,20 m. και από τις δύο πλευρές του δρόμου.

Σχεδιάστηκαν 66 θέσεις στάθμευσής οχημάτων, 43 μοτοποδηλάτων και 40 θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων σε ποδηλατοστάσια. Επίσης περιλαμβάνονται 3 θέσεις φορτοεκφόρτωσης κοντά σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα και 3 θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ.

Τα πεζοδρόμια διαπλατύνονται σε μεγάλο βαθμό. Από 1.190 m2 συνολική επιφάνεια πεζοδρομίου η οποία υπήρχε αρχικά τα νέα πεζοδρόμια έχουν επιφάνεια 2.720 m2 , δηλαδή η αύξηση είναι σε ποσοστό 125%.

Τα πεζοδρόμια επανασχεδιάζονται με μέσω πλάτος 3,75 m., ομότιμα κατανεμημένο στις δυο πλευρές του κάθε δρόμου με ιδιαίτερη προσοχή να κατοχυρώνεται και στα πιο δυσμενή σημεία, ζώνη ελεύθερης όδευσης με ελάχιστη διάσταση το 1,55 m.

Όπου το πλάτος του πεζοδρομίου επιτρέπει διαμορφώνονται μικροί χώροι πρασίνου με χαμηλή φύτευση.

ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η απορροή των ομβρίων υδάτων θα γίνεται επιφανειακά στα πεζοδρόμια με συγκέντρωση μέσω των πλευρικών κρασπεδόρειθρων (νέων) στις σχάρες του δικτύου οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα σε θέση και ύψος.

Τμήμα των ομβρίων του πεζοδρομίου θα απορρέει κατευθείαν μέσα στα παρτέρια μειώνοντας το φόρτο του δικτύου. Η κλίση των πεζοδρομίων είναι 1% και του οδοστρώματος αμφίπλευρη 2%. Όσον αφορά στο φωτισμό, στόχος είναι η ανάδειξη των παρεμβάσεων, η ασφαλής χρήση του χώρου και η εξοικονόμηση ενέργειας. Τοποθετούνται νέοι ιστοί ύψους 6m. με χαμηλής κατανάλωσης σώματα και στις δύο πλευρές του δρόμου.

ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Η υπάρχουσα φύτευση στα σημεία που εμποδίζει ελεύθερη ζώνη κίνησης στα νέα πεζοδρόμια και τον νέο ποδηλατόδρομο καταργείται. Παράλληλα γίνεται φύτευση νέων δεντροστοιχιών με κατάλληλα για αστικό κέντρο δέντρα και η τοποθέτηση καθιστικών δίπλα σε αυτά. Η επιλογή της φύτευσης θα γίνει από το τμήμα πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης. Τα δέντρα θα τοποθετούνται σε ειδικές θέσεις φύτευσης που καλύπτονται από μεταλλικές σχάρες και το σύνολο των δέντρων θα αρδεύονται με κατάλληλο δίκτυο. Επίσης, θα υπάρχουν εσοχές στα πεζοδρομία για τους κάδους σκουπιδιών σε θέσεις που υποδείχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΡΚΙΔΕΣ

Τα καθιστικά και οι κερκίδες στο πλατειάκι δίπλα από το σχολείο προβλέπεται να κατασκευαστούν από σκυρόδεμα με τελική επίστρωση κονιάματος και επικάλυψη με ξύλο αφρικανικής ξυλείας για το κάθισμα. Τα καθιστικά κατασκευάζονται από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και καλουπωμένα σε μεταλλότυπο με προσεκτικά επιλεγμένα αδρανή υλικά ενώ θα διαθέτουν οπλισμό από χαλύβδινο πλέγμα. Σε κάποια σημεία σύμφωνα με την μελέτη συνδυάζονται με κτιστή ζαρντινιέρα με ίδια διαμορφωμένη επιφάνεια και διαθέτουν υπερυψωμένη πλάτη και γραμμικό κρυφό φωτισμό. Ομοίως θα κατασκευαστεί και η χτιστή κρήνη στο πλατειάκι.

ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο νέος άξονας των οδών τροποποιείται με σκοπό την ομαλή και συνεχή διέλευση των οχημάτων σε μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στη σύνδεση των πεζοδρομίων των κεντρικών οδών με αυτά των κάθετων οδών.

Όπου η ακτίνα στροφής των οχημάτων και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οικοδομικών γραμμών το επιτρέπουν, διαπλατύνονται τμήματα των πεζοδρόμιων στις κάθετες οδούς για την ασφαλέστερη κίνηση και διάβαση των πεζών και σε κάθε περίπτωση τηρούνται ακτίνες στροφής οχημάτων κατάλληλες για πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα όπου είναι απαραίτητο.

Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση στην οδό Κολοκοτρώνη Δήμου Ρεθύμνης» εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ρέθεμνος και το rethemnosnews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

 

 

8 Ιουλίου 2021

Euractiv