Enel Green Power: Ανακύκλωση πτερυγίων ανεμογεννητριών και χρήση εναλλακτικών βιώσιμων υλικών

03 04 2021 | 08:04

Η Enel Green Power μελετά πώς να δώσει «νέα ζωή» σε παροπλισμένα πτερύγια ανεμογεννητριών και να δοκιμάσει παραδοσιακά υλικά, όπως το ξύλο, για την κατασκευή ακόμη πιο βιώσιμων πυλώνων.

Γνωρίζοντας ότι το μέλλον, είναι ένα μέλλον βιώσιμης ενέργειας, η Enel εργάζεται στην αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και στην πρόβλεψη των προβλημάτων που θα προκύψουν όταν τα πάρκα φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Οι ανεμογεννήτριες, για παράδειγμα, έχουν μέση διάρκεια ζωής 20 έως 25 έτη, με τις πρώτες γεννήτριες αιολικής ενέργειας να έχουν εγκατασταθεί στις αρχές του αιώνα και επομένως, η διαχείριση του παροπλισμού τους είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει σύντομα. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να παραταθεί η ωφέλιμη ζωή τους κάνοντας τα πάρκα πιο αποτελεσματικά και αντικαθιστώντας ορισμένα εξαρτήματα, σε άλλες θα είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν πλήρως οι παλιές ανεμογεννήτριες με νέες, πρωτοποριακές εκδόσεις.

Η πλειοψηφία των μερών μιας ανεμογεννήτριας είναι εύκολο να ανακυκλωθούν επειδή αποτελούνται από μεταλλικά μέρη: το ποσοστό ανακύκλωσης, στην πραγματικότητα, εκτιμάται περίπου στο 85%. Τα μέρη που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν είναι τα πτερύγια, επειδή είναι κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά: κυρίως ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού ή ανθρακονήματα σε πιο πρόσφατα πάρκα, καθώς και δευτερεύοντα υλικά όπως κόλλες, χρώματα και μέταλλα.

Τι μπορεί να γίνει μαζί τους; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στον χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και της κυκλικότητας;

Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα γιατί από τώρα έως το 2030 η αιολική ενέργεια θα αντιπροσωπεύει έναν από τους τομείς που παράγει τον μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων σύνθετων υλικών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, έως το 2050 ο κόσμος θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει καλά 43 εκατομμύρια τόνους υλικού από τη βιομηχανία αιολικής ενέργειας.

Wind New Life: Η έρευνα της Enel Green Power για την καινοτομία

Εδώ και μερικά χρόνια, η Enel Green Power ερευνά νέες βιώσιμες λύσεις βασισμένες στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, για να δώσει νέα ζωή στα πτερύγια ανεμογεννητριών. Προκειμένου να συλλέξει ιδέες, ξεκίνησε δύο προκλήσεις στην πλατφόρμα ανοιχτής καινοτομίας Open Innovability, καθώς και διάφορες αποδείξεις μελετών για ορισμένες καινοτόμες τεχνολογίες ανακύκλωσης. Αυτό έγινε για να εκτιμηθεί η σκοπιμότητα των έργων και να ελεγχθεί η πιθανή επαναχρησιμοποίηση σύνθετων υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μετατρέποντάς τα σε δευτερεύουσες πρώτες ύλες για νέες διαδικασίες παραγωγής.

Η Enel Green Power συνεργάζεται συνεχώς με νεοσύστατες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και άλλες εταιρείες, σε αρμονία με την προσέγγιση Open Innovability του Ομίλου. Τελικός στόχος είναι η διαφοροποίηση και ανάκτηση υλικών για τη δημιουργία τελικών προϊόντων για τομείς όπως η κατασκευή, η θαλάσσια μηχανική ή η κατασκευή επίπλων: πάνελ για ηχομόνωση και θερμομόνωση, δάπεδα, αντικείμενα σχεδιασμού, ελασματοποιημένα φύλλα για χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα, δομικά στοιχεία και πρόσθετα ασφάλτου.

Το να δοθεί νέα ζωή στα πτερύγια ανεμογεννητριών αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση καινοτομίας και βιωσιμότητας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Πρώτα απ ‘όλα, δεν υπάρχουν ακόμη ενοποιημένες βιομηχανικές πρακτικές σχετικά με τη σύνθεση και την ποσότητα δευτερογενών πρώτων υλών που μπορούν να εισαχθούν ξανά σε νέα προϊόντα. Επιπλέον, δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί μια πραγματική αλυσίδα παραγωγής για τον τομέα και εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά όσον αφορά τις κανονιστικές πτυχές και τα πρότυπα.

Ο απώτερος στόχος είναι επομένως να δοθεί ζωή σε έναν βιομηχανικό τομέα που είναι σε θέση να πειθαρχήσει το τέλος της ζωής των σύνθετων υλικών από τα πτερύγια ανεμογεννητριών, προκειμένου να δημιουργήσει μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας. Αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα πρέπει να είναι όχι μόνο κυκλικό, αλλά και οικονομικά ωφέλιμο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις διάθεσης.

«Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μιας νέας διαδικασίας από άκρη σε άκρη: από τον παροπλισμό των πτερυγίων έως την επαναχρησιμοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών σε νέες διαδικασίες παραγωγής» ανέφερε ο Fabio Fugazzotto, επικεφαλής της καινοτομίας αιολικής ενέργειας της Enel Green Power.

Για το σκοπό αυτό, η Enel Green Power έχει έρθει σε διάλογο με νεοσύστατα και ερευνητικά κέντρα, καθώς και με παραγωγούς πτερυγίων ανεμογεννητριών και πιθανούς τελικούς πελάτες – δηλαδή τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν δευτερεύουσες πρώτες ύλες – ενεργώντας ως διευκολυντής για τη δημιουργία μιας σταθερής αλυσίδας παραγωγής.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο χρήσης καινοτόμων υλικών για την αιολική ενέργεια, η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία συνεργασίας με τη Σουηδική start up εταιρεία, Modvion, για την επικύρωση μιας νέας ιδέας: κατασκευή αιολικών πυλώνων από ξύλο και όχι από χάλυβα όπως γίνεται παραδοσιακά. Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν τη βιωσιμότητα, καθώς και το κόστος εφοδίασης και εγκατάστασης. Χάρη σε ένα αρθρωτό σύστημα, οι πυλώνες συναρμολογούνται επί τόπου και μπορούν να μεταφερθούν πιο εύκολα. Μάλιστα, η Modvion δημιούργησε έναν πρωτότυπο πυλώνα 30 μέτρων, αλλά στοχεύει να κυκλοφορήσει στην αγορά πυλώνες άνω των 100 μέτρων μέχρι το τέλος του 2022.

Όπως έχει κάνει με παρόμοιες συνεργασίες, η Enel Green Power προσφέρει την υποστήριξη και καθοδήγησή της στη Modvion στη φάση ανάπτυξης, καθώς και σε περιπτώσεις χρήσης για τις πρώτες δοκιμές προϊόντων στο πραγματικό περιβάλλον, όταν η τεχνολογία θα είναι έτοιμη. Ο στόχος είναι να επιταχυνθεί η πρόοδος προς τα στάδια της εκβιομηχάνισης και του μάρκετινγκ, να προωθηθεί η ανάπτυξη και να βοηθηθεί η είσοδος στην αγορά.

 

 

29 March 2021

energy register