Έκθεση Κομισιόν: Σε σωστή "ρότα" το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα - Αξιολόγηση ανά τομέα και συστάσεις.

Με θετικό πρόσημο αξιολογεί η Κομισιόν την πορεία προς την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, καθώς και το ίδιο ως σύνολο, υπό το πρίσμα των μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ευρώπης, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική έκθεση που δημοσιεύτηκε εχθές και αφορά το τελικό κείμενο του ΕΣΕΚ όπως αυτό κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των ΕΣΕΚ ανά κράτος μέλος και ειδικότερα, στο κατά πόσο ευθυγραμμίζονται οι εθνικοί στόχοι για την Ενέργεια και το Κλίμα με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, βρίσκοντας το ελληνικό εθνικό σχέδιο «ικανοποιητικό» και «επαρκές».

Ανάμεσα στις επισημάνσεις – παρατηρήσεις ενδεικτικού χαρακτήρα (indicative in nature) ξεχωρίζουν αυτές για την εγχώρια αγορά ενέργειας. Οι συστάσεις της ομάδας εργασίας της Κομισιόν εστιάζουν στα μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού σε λιανική και χονδρική ρεύματος και φυσικού αερίου, γεγονός που θα επιτρέψει την είσοδο νέων παικτών στην αγορά.

«Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στη λιανική αγορά, η Ελλάδα καλείται να ενισχύσει τους στόχους και τα μέτρα ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως  ο ανταγωνισμός στη λιανική, η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών – όπως τα ηλεκτρικά οχήματα – στην αγορά, το demand-response και η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Έτερο άξιο προσοχής ζήτημα είναι το θέμα της δίκαιης μετάβασης. Ειδικότερα, οι συστάσεις της ομάδας εργασίας αφορούν στον εμπλουτισμό του «masterplan» με μια περισσότερο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κοινωνικών και εργασιακών επιπτώσεων, καθώς και αυτών σε επίπεδο δεξιοτήτων και εκπαίδευσης-κατάρτισης που θα προκύψουν από τους θεσμοθετημένους στόχους και πολιτικές. Μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λιγνιτικές περιοχές όπου και αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την απόσυρση του λιγνίτη.

Τέλος, σε ότι αφορά τα μέτρα ανάκαμψης της χώρας από την πανδημία, η ομάδα εργασίας της Κομισιόν κρίνει αναγκαίο κατ’ ελάχιστο 37% των συνολικών κεφαλαίων να δαπανηθούν σε ενέργειες σχετικές με το κλίμα, ώστε να επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος κλιματικός στόχος του 30% σε επίπεδο Ένωσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την έκθεση της Κομισιόν.

 

 

 

15 Οκτωβρίου 2020

energypress