Κάπρος: Αναθεώρηση του ΕΣΕΚ - Πέντε σενάρια για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα με βάση τους νέους στόχους της Κομισιόν

01 10 2020 | 08:59

Αναθεώρηση του ΕΣΕΚ θα χρειαστεί στην Ελλάδα με βάση τους νέους πιο φιλόδοξους στόχους της Κομισιόν για το 2030, όπως δήλωσε σήμερα μιλώντας σε συνέδριο ο καθηγητής Παντελής Κάπρος.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η ομάδα που διευθύνει στο ΕΜΠ πραγματοποίησε και πάλι την ποσοτική ανάλυση για την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της πρόσφατης πρότασης ενίσχυσης των στόχων του 2030. Επίσης, υπάρχουν τέσσερα βασικά μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών: Το ETS, οι ΑΠΕ, η ενεργειακή απόδοση και η πολιτική στις μεταφορές. 

Στα πλαίσια αυτά, το εργαστήριο του κ. Κάπρου εξέτασε πέντε διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο αποτελεί το σενάριο βάσης για την επίτευξη των στόχων του 2030, το δεύτερο περιλαμβάνει πολιτικές για τα κτήρια, τις ΑΠΕ και τις μεταφορές με σταθερό το ETS, το τρίτο περιλαμβάνει τιμολόγηση ρύπων με επέκταση του ETS στις μεταφορές και τα κτήρια, το τέταρτο ένα μείγμα πολιτικών με τιμολόγηση ρύπων και το πέμπτο προσθέτει και πρόσθετους κανόνες για τα καύσιμα στην αεροπορία και τη ναυτιλία.

Όπως τόνισε σχετικά με την Ελλάδα, θα χρειαστεί αναθεώρηση του ΕΣΕΚ βάσει των πιο φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων που τίθενται. Ο κ. Κάπρος αποκάλεσε πρόκληση την άνοδο των ΑΠΕ στο 85% της ηλεκτροπαραγωγής και εκτιμά ότι το υδρογόνο και η αποθήκευση θα χρειαστούν σε σημαντικές ποσότητες.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του κάθε σεναρίου για την Ελλάδα όσον αφορά τη μείωση των ρύπων, τη διείσδυση των ΑΠΕ, την τελική ενεργειακή κατανάλωση και την τιμή του ηλεκτρισμού.

V

Δείτε την παρουσίαση του κ. Κάπρου αναλυτικά στα επισυναπτόμενα.

 

 

 

 

30 Σεπτεμβρίου 2020

energypress

Συνοδευτικα Αρχεια