Δαγούμας: Αναγκαία "συνθήκη" η ορθή εποπτεία της αγοράς ηλεκτροκίνησης - Συναντήσεις με τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών

Σε διαδικασία διαβουλεύσεων και συζητήσεων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με θέμα την διευθέτηση μιας σειράς παραμέτρων και λεπτομερειών για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης.

Τα παραπάνω, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Αθανάσιος Δαγούμας νωρίτερα στο συνέδριο της HAEE Ecomobility, αναφέροντας πως η σχετική συνάντηση με το ΥΠΕΝ έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και επιδίωξη ήταν να αποσαφηνιστούν τα επόμενα βήματα και ο ρόλος της κάθε οντότητας.

Στα πλαίσια αυτά, η ΡΑΕ σκοπεύει να προχωρήσει τις επόμενες μέρες σε συνάντηση με τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών που σήμερα φτάνουν τους 15, ώστε να συζητηθούν τέτοια θέματα.

Ο κ. Δαγούμας αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της ΡΑΕ ως προς την λειτουργία της αγοράς, τονίζοντας τις δράσεις που αναπτύσσει και θα αναπτύξει στο μέλλον ως προς την προστασία του καταναλωτή. Δεν παρέλειψε ωστόσο, να αναφέρει ως προς τις αρμοδιότητες της Αρχής πως αυτές εν πολλοίς συνιστούν "προϊον" πολιτικής βούλησης και επομένως μένει να προσδιοριστούν επακριβώς. 

Ειδικότερα, η Αρχή σχεδιάζει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα παρακολούθησης των υποδομών ηλεκτροκίνησης, ώστε να καθίσταται δυνατό να παρακολουθεί άμεσα και αποτελεσματικά την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται προς τον καταναλωτή για τις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρθηκε, το νέο template των λογαριασμών που παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό από την αρχή, περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη για υπηρεσίες φόρτισης ή άλλες υπηρεσίες που θα παρέχονται στον καταναλωτή.

Ως προς τον τρόπο που θα κινηθεί η Αρχή προς εκπλήρωση του ρόλου της στην εποπτεία της νέας αγοράς ηλεκτροκίνησης, ο πρόεδρος έφερε το παράδειγμα της αγοράς λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Αρχή έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, έχει λάβει μέτρα προς αντιμετώπιση τυχόν φαινομένων στρέβλωσης του ανταγωνισμού, όπως είναι η αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων τιμολογίων στην αγορά, ώστε να αποτυπωθεί σε γνώση της Αρχής πως γίνεται η τιμολόγηση από τους προμηθευτές, πως εφαρμόζουν οι ρήτρες αναπροσαρμογής και πως «περνάει» η επιδότηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Τέλος, σχολιάζοντας την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, επισήμανε πως η Αρχή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας τον Απρίλιο του 2022 μια αποκλιμάκωση των τιμών και το 2023 την παγίωση της αγοράς σε μια χαμηλή τιμή.

1