Βουλγαρία: Η Greenpeace προειδοποιεί για σοβαρή οικολογική ρύπανση.

05 03 2021 | 08:49

Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα Bobov Dol, στη ΝΔ Βουλγαρία, προκαλεί σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον. Αυτό αποδεικνύεται από τα συμπεράσματα που δημοσιεύονται στην έκθεση "Η βρώμικη κληρονομιά του άνθρακα", την οποία κατάρτισε η Greenpeace-Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσχης, οι ροές αποβλήτων από το Bobov Dol μολύνουν σοβαρά τα νερά του ποταμού Ρασμετάνιτσα, παραπόταμου του Τζέρμαν ο οποίος είναι παραπόταμος του Στρυμόνα. Με τον τρόπο αυτό τα μολυσμένα νερά φτάνουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Έτσι, η ρύπανση διασχίζει τα σύνορα της Βουλγαρίας, επισημαίνει η ΜΚΟ και απαιτεί να διερευνηθούν οι παραβιάσεις και να επιβληθούν κυρώσεις.

 

 

4 Μαρτίου 2021

energypress