Αλλαγή σελίδας από σήμερα: Για πρώτη φορά σταθμοί ΑΠΕ συμμετέχουν στον ΗΕΠ μόνοι τους ή μέσω ΦΟΣΕ και ΦΟΣΕΤΕΚ

«Ιστορική», καθώς σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια άλλη περίοδο, κατά την οποία οι επενδυτές ΑΠΕ θα εγκαταλείψουν σταδιακά την ασφάλεια των σταθερών τιμών και θα εκτεθούν στις προκλήσεις της αγοράς, χαρακτηρίζουν παράγοντες του χώρου τη σημερινή ημέρα.

Είναι η ημέρα κατά την οποία οι σταθμοί ΑΠΕ που έχουν υπογράψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) θα πρέπει να υποβάλλουν ωριαία προσφορά στον ΗΕΠ για την αυριανή τους παραγωγή, όπως ακριβώς κάνουν οι θερμικοί σταθμοί.

Προς το παρόν οι προσφορές αυτές δεν αφορούν την αμοιβή των σταθμών, αλλά μόνον το ύψος της προβλεπόμενης παραγωγής τους.

Η εκκαθάριση θα γίνεται ανά μήνα, σε ωριαία όμως βάση. Ανάλογα με την απόκλιση που πιθανόν θα έχει η παραγωγή των σταθμών ΑΠΕ από τη δήλωση που έκαναν, θα υπάρχουν χρεώσεις στη βάση του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.

Οι χρεώσεις αυτές μπορούν να κυμανθούν από 0 έως 1,5 ευρώ τη Μεγαβατώρα. Ωστόσο εκτιμάται ότι με μια σωστή διαχείριση οι χρεώσεις μπορούν να περιοριστούν στα επίπεδα των 0,1 έως 0,3 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Προς το παρόν, υποχρεωση συμμετοχής στον ΗΕΠ έχουν 100 σταθμοί ΑΠΕ, συνολικής δυναμικότητας περί τα 450 MW, εκ των οποίων περίπου 330 MW αφορούν αιολικά και 120 MW τα φωτοβολταϊκά και τις άλλες τεχνολογίες.

Την εκπροσώπηση στον ΗΕΠ οι ιδιοκτήτες των υπόχρεων σταθμών ΑΠΕ μπορούν να την κάνουν μόνοι τους ή μέσω Φορεων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ή, τέλος, μέσω του ΔΑΠΕΕΠ που έχει οριστεί ως Φορέας Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου.

Όσοι παραγωγοί ΑΠΕ δεν ενταχθούν (μόνοι ή εκπροσωπούμενοι) στο Μητρώο Συμμετεχόντων του ΕΧΕ, δε θα εκπροσωπηθούν στην αγορά και ως εκ τούτου δε θα λάβουν έσοδα.

Επιπρόσθετα δε θα λάβουν ούτε Λειτουργική Ενίσχυση καθώς η εκπροσώπησή τους στην αγορά αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της Λειτουργικής Ενίσχυσης. 

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι με βάση τον προγραμματισμό, τα επόμενα βήματα είναι η λειτουργία του target model και των αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας τον Ιούνιο του 2020 και η πλήρης ένταξη των ΑΠΕ στην αγορά τον Οκτώβριο του 2021.

energypress 31/10/2019