ΑΔΜΗΕ: Η σειρά των έργων ΑΠΕ για όρους σύνδεσης – Προτεραιότητα στα έργα της ΔΕΗΑΝ στις λιγνιτικές περιοχές και των στρατηγικών επενδύσεων

Πίνακα με τα εκκρεμή αιτήματα για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ δημοσίευσε ο ΑΔΜΗΕ. Στον πίνακα περιλαμβάνονται όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως και το τέλος του 2020, καθώς και αιτήματα που έχουν κατατεθεί εντός της τρέχουσας χρονιάς, αλλά ανήκουν στο ειδικό καθεστώς προτεραιότητας. 

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, με βάση την κείμενη νομοθεσία, στο ειδικό καθεστώς προτεραιότητας περιλαμβάνονται οι στρατηγικές επενδύσεις, οι σταθμοί ΑΠΕ που υπάγονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (δηλαδή προορίζονται για τις λιγνιτικές περιοχές) και οι ενεργειακές κοινότητες. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, για τη σειρά στον πίνακα ελήφθη υπόψη η ημερομηνία πληρότητας του φακέλου του αιτήματος για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σε συνδυασμό με το ειδικό καθεστώς προτεραιότητας. 

Έτσι, στην πρώτη θέση του πίνακα βρίσκεται η αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης που υποβλήθηκε εντός 2021 για ένα φωτοβολταϊκό 40 Μεγαβάτ στη Λάρισα, το οποίο έχει υπαχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Ακολουθούν οι αιτήσεις που κατέθεσε επίσης εντός του τρέχοντος έτους η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για σταθμούς που σχεδιάζει να κατασκευάσει στη Δυτική Μακεδονία. 

Οι αιτήσεις της θυγατρικής της ΔΕΗ αφορούν 19 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 1,9 Γιγαβάτ περίπου, τα οποία θα εγκατασταθούν στην Κοζάνη και τη Φλώρινα. Από αυτά ξεχωρίζει το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 550 Μεγαβάτ, το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί στο πρώην λιγνιτικό πεδίο στην Πτολεμαΐδα. 

Ο πίνακας συμπληρώνεται από 76 ακόμη αιτήματα, για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2,5 Γιγαβάτ περίπου. Πρόκειται για αιτήματα που υποβλήθηκαν την περασμένη χρονιά, με εξαίρεση την αίτηση για ένα φωτοβολταϊκό 4 Μεγαβάτ στα Τρίκαλα, η οποία είχε κατατεθεί το 2019. 

Συνολικά, στη λίστα υπάρχουν 96 αιτήσεις, για έργα συνολικής ισχύος 4,5 Γιγαβάτ. Από αυτά, τα 92 είναι φωτοβολταϊκά, τα 2 αιολικά, το 1 συνδυασμός φωτοβολταϊκού και αιολικού, ενώ υπάρχει και ένα αίτημα για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό. 

Εκτός από τις αιτήσεις έργων που ανήκουν στο καθεστώς ειδικής προτεραιότητας, τα αιτήματα στον Πίνακα αφορούν επίσης σταθμούς με υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, καθώς και κοινά αιτήματα σταθμών που απαλλάσσονται της έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού, των οποίων το αίτημα για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατέστη πλήρες έως 31/12/2020.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τα κοινά αιτήματα σταθμών που απαλλάσσονται της έκδοσης Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού και κατατέθηκαν στον ΑΔΜΗΕ μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.  

 

 

16 Iουλίου 2021

energypress