του Γιάννη Έξαρχου

Αποτελέσματα 1 - 1 | από συνολικά 1
23 03 2024 | 15:36

Η βέλτιστη λύση για Net Zero

Οι διαχειριστές των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων (Global Asset Managers), πἐραν των παραδοσιακών επενδυτικών χαρτοφυλακίων αξιολογούν πλεόν και τα δάση, στο εάν θα πρέπει να μετατραπούν σε…