Εμμανουέλα Δούση

Αποτελέσματα 1 - 1 | από συνολικά 1
02 09 2020 | 09:25

Τι είναι η «δίκαιη μετάβαση» σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα και πώς θα επιτευχθεί;.

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 αποτελεί πλέον ειλημμένη δέσμευση της χώρας μας.