Θέσεις & Απόψεις

05 03 2021 | 09:22

Δουκας: Κλιματική δικαιοσύνη και νέες ανισότητες.

«Η ανθρώπινη ευημερία έρχεται με καταστροφικό κόστος για τα οικοσυστήματα»· «Ο κόσμος τίθεται σε ακραίο κίνδυνο από την αποτυχία των οικονομικών να λάβουν υπόψη τους την ταχεία…

Ειδήσεις


ANEMO..λόγια

Συνέδρια-Εκπαίδευση-Θέσεις εργασίας