Θέσεις & Απόψεις

18 05 2021 | 07:27

Συνέντευξη με τον καθ. Χάρη Δούκα: Η Ελλάδα χρειάζεται κλιματικό νόμο.

Δεν θα είναι ο κλιματικός νόμος «πανάκεια». Ανάλογα όμως με την κατεύθυνση που θα λάβει, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια, ώστε το «αύριο» του περιβάλλοντος μετά την…

Ειδήσεις


ANEMO..λόγια

Climate can't wait #EndFossilFuels

News Links & more