Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα ( Master of Science in Energy Systems )

26 04 2018 | 10:57

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc In Energy Systems πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το εν λόγω πρόγραμμα, προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές, μετά τη παρακολούθηση των σύγχρονων ενεργειακών μαθημάτων του πρώτου έτους, να επιλέξουν μία εκ των δύο κατευθύνσεων στο δεύτερο έτος, ανάλογα τα ερευνητικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα. Οι δύο κατευθύνσεις είναι οι εξής:

 • Το Σχεδιασμός  Ενεργειακών Συστημάτων

 -  Energy Systems Design (με έμφαση στη βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων)

 • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Renewable Energy Technologies (με ειδικότερο αντικείμενο μελέτης τις εφαρμογές της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας).

Το πρόγραμμα, εστιάζει στα παρακάτω θέματα:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
 • Αιολικές - Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις,
 • Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων,
 • Υβριδικά Ενεργειακά Συστήματα,
 • Αποθήκευση Ενέργειας,
 • Δίκτυα και Προοπτικές Εφαρμογών Φυσικού Αερίου,
 • Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Έργων,
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • Αριστοποίηση Ενεργειακών Λύσεων.

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "MSc in Energy Systems" είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης όσον αφορά την τεχνολογία, τις εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη σύγχρονων ενεργειακών θεμάτων.

Το πρόγραμμα είναι "part-time", με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, και οι παραδόσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: MSc in Energy Systems