Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

06 04 2018 | 11:42ΑΝΕΜΟλόγια

Η προσέγγιση του προγράμματος είναι αμιγώς διεπιστημονική, με στόχο να προσελκύσει σπουδαστές και κυρίως επαγγελματίες που επιθυμούν να απασχοληθούν ή ήδη επιδιώκουν τη σταδιοδρομία τους σε όλους τους τομείς του κλάδου της ενέργειας (με την ευρύτερη έννοια της), στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, στη ναυτιλία, σε διεθνείς οργανισμούς, σε πεδία νομικού περιεχομένου, στο διπλωματικό σώμα, σε εταιρείες συμβουλευτικού χαρακτήρα και στον χώρο των δεξαμενών σκέψης.

Η επιλογή των διδασκόντων του προγράμματός μας έχει γίνει προσεκτικά με κριτήρια την ακαδημαϊκή αριστεία ή την επαγγελματική εξειδίκευσή τους, αλλά και την αναγνωρισμένη υπόληψή τους λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας τους.

περισσοτερα :

Μεταπτυχιακο στην Ενεργεια