Υψηλά ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ με το δυναμικό θέρμανσης και ψύξης να παραμένει σημαντικά αναξιοποίητο

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στους τομείς θέρμανσης και ψύξης, τομείς που αντιπροσωπεύουν το μισό των ενεργειακών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινείται με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με την συνεισφορά των ΑΠΕ στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρεται σε έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA). Αποκαλύπτει πως το  34% των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη των κτιρίων μπορούν να καλυφθούν από ΑΠΕ έως το 2030 αν επιταχυνθεί η πρόοδος στο τομέα, συμπεριλαμβάνοντας και την ένταξη αντλιών θέρμανσης οι οποίες μπορούν να καλύψουν το 1/10 των αναγκών σε θέρμανση.

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκεται συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον επανακαθορισμό του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Ε.Ε. στο 35% για το 2030. Αναμένονται σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ ευρωβουλευτών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών-μελών όπως αναφέρει ο Sam Morgan στο EURACTIV. Πολλά κράτη-μέλη πιστεύουν πως ο στόχος πρέπει να τεθεί χαμηλότερα ή ακόμη και να μην έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Οριστικό αποτέλεσμα επιδιώκεται από την Βουλγαρική Προεδρία πριν την λήξη της θητείας της στα τέλη Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή, ‘αέρα’ στο νέο φιλόδοξο στόχο δίνει η ανακοίνωση από την πλευρά της Σουηδίας ότι θέτει προς υλοποίηση στόχους για 35% ενεργειακή αποδοτικότητα και 35% ΑΠΕ στο ενεργειακό της μίγμα.

Επιπλέον, πονοκέφαλο προκαλεί το αυξημένο ποσοστό θανάτων που οφείλεται στην ενεργειακή φτώχεια όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα από την δεξαμενή σκέψης E3G με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Παγωμένα σπίτια και υπερβολικοί χειμερινοί θάνατοι, μια αποτρέψιμη επιδημία για την δημόσια υγεία που δεν μπορεί πια να γίνεται ανεκτή».

Υπολογίζεται πως το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας επηρεάζει 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Η έλλειψη πληροφοριών και στοιχείων από τα κράτη-μέλη επιτείνει σημαντικά το πρόβλημα, όταν δύο στις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτουν μετρήσιμα στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια.

Ακόμη, στην έρευνα επισημαίνεται αναφορικά με την θέρμανση των κατοικιών, η σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων καθώς στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου τα ποσοστά ενεργειακής αποδοτικότητας των βρετανικών κατοικιών είναι ιδιαίτερα χαμηλά, κατατάσσοντας την χώρα στις κατώτερες θέσεις στην Ευρώπη.

Πηγή: (EURACTIV)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Heating and cooling

Renewable Heat Market Developments