Στις αιτήσεις τροποποιήσεων στρέφεται πλέον η προσοχή της αγοράς ΑΠΕ - Τι επισημάνθηκε στην ημερίδα της ΡΑΕ.

Τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις τους υπέβαλαν οι φορείς και οι εταιρείες της αγοράς ΑΠΕ χθες κατά την ημερίδα της ΡΑΕ για το νέο πληροφοριακό σύστημα και για τα όσα σχεδιάζονται αναφορικά με τις τροποποιήσεις αδειών.

Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι με βάση τα όσα δήλωσαν τα στελέχη της Αρχής, αυτή την περίοδο ενημερώνεται η βάση δεδομένων με τα στοιχεία ΑΦΜ των παλαιότερων αδειών έργων προκειμένου το σχετικό σύστημα να είναι έτοιμο τον Ιανουάριο και να ακολουθήσει η τροποποίηση των έργων που οφείλουν να το πράξουν εντός του επομένου έτους.

Κατά τα άλλα, στον κύκλο Δεκεμβρίου θα υποβληθούν κανονικά αιτήσεις τροποποιήσεων, απλά όχι με ηλεκτρονικό τρόπο όπως στις νέες αιτήσεις. Θα ακολουθηθεί, δηλαδή, η μέχρι τώρα διαδικασία.

Σε γενικές γραμμές, η ΡΑΕ υπογραμμίζει ότι και στις νέες αιτήσεις και στις τροποποιήσεις, ο χρόνος επεξεργασίας από τη ΡΑΕ θα εξαρτηθεί πρώτον, από το πλήθος των αιτήσεων και δεύτερον, από την ορθότητα της υποβολής των στοιχείων. Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση που έκαναν τα στελέχη της Αρχής επανειλημμένα χθες, ότι για παράδειγμα στα στοιχεία των έργων όπου υπάρχει υποδιαστολή πρέπει οι αιτούντες να χρησιμοποιούν το σύμβολο της τελείας "." και όχι το κόμμα ",". Αυτό αποτελεί μονάχα ένα παράδειγμα λαθών που έγιναν στις τροποποιήσεις το περασμένο καλοκαίρι και οδήγησαν σε καθυστερήσεις παρά τις σχετικές οδηγίες της Αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ σκοπεύει να διεξάγει και μια ειδική ημερίδα για τις τροποποιήσεις με το νέο έτος ώστε να δοθούν πληρέστερες διευκρινίσεις για το εν λόγω θέμα.

Εκ μέρους των φορέων, κοινή διαπίστωση είναι ότι χρειάζεται μια επιτάχυνση της όλης διαδικασίας όχι μόνο σε επίπεδο ΡΑΕ, αλλά και στα επόμενα στάδια της αδειοδότησης. 

Από εκει και πέρα, αναδείχτηκε μια σειρά από λεπτομέρειες μέσω των ερωτήσεων και απαντήσεων στην ημερίδα της ΡΑΕ.

Για παράδειγμα, ένα ερώτημα είχε να κάνει με τις επικαλύψεις και το αν ο αιτούμενος μπορεί να αναρτεί τίτλους ιδιοκτησίας υπερκεράζοντας άλλες αιτήσεις για την ίδια έκταση. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα για υποβολή οποιουδήποτε αρχείου, αλλά για την ουσία της διαδικασίας αναμένεται η σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ που θα εξειδικεύει τι γίνεται με τις επικαλύψεις.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι αν κάποιος επενδυτής επιθυμεί οικειοθελή ανάκληση μιας αίτησης, τότε είναι εφικτό με μια επιστολή εκτός του συστήματος, αλλά το αρχικό τέλος υπέρ ΡΑΕ δεν θα επιστρέφεται εφόσον έχει καταβληθεί.

Επίσης, όσον αφορά το τέλος υπέρ ΡΑΕ, λαμβάνεται υπόψη στο σύστημα της ΡΑΕ η ημερομηνία κατάθεσης με βάση τον κωδικό πληρωμής.

Στην περίπτωση των Ανώνυμων Εταιρειών και των εισηγμένων, τονίστηκε ότι εξαιρούνται από την προσκόμιση μετοχολογίου οι εισηγμένες ενώ η επικύρωση καταστατικού είναι ανοικτό θέμα με πρόθεση της Αρχής να κινηθεί προς απλοποίηση της διαδικασίας με λιγότερα έγγραφα.

Στα ειδικά έργα και την οικονομική τους επάρκεια, τέθηκε το ερώτημα αν το letter of intent θα υποβληθεί με βαση ένα capex 1 εκατ./MW ή βάσει της αγοράς. Ο νέος κανονισμός του ΥΠΕΝ πρόκειται να δώσει και αυτή την απάντηση, ενώ η ΡΑΕ εκτιμά ότι παρά το σφιχτό χρονοδιάγραμμα και την πανδημία, υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε οι εταιρείες να προλάβουν στο διάστημα 1-10 Δεκεμβρίου.

 

 

26 Νοεμβρίου 2020

energypress