1η Δεκεμβρίου ανοίγει στη ΡΑΕ ο κύκλος υποδοχής αιτήσεων για Βεβαιώσεις Παραγωγού ΑΠΕ - Το ΥΠΕΝ εκδίδει τον Κανονισμό.

Ζήτημα ημερών είναι η έκδοση από την πλευρά του ΥΠΕΝ του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4685/2020 που κατάργησε την άδεια παραγωγής και απλοποίησε εν γένει την αδειοδοτική διαδικασία.

Μετά την γνωμοδότηση της ΡΑΕ, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, η έκδοση του κανονισμού θα γίνει έγκαιρα ώστε να ανοίξει κανονικά ο νέος κύκλος υποδοχής αιτήσεων ΑΠΕ στη ΡΑΕ, από 1 έως 10 Δεκεμβρίου.

Είναι ο πρώτος κύκλος υποδοχής νέων αιτήσεων μετά από ένα χρόνο "παγώματος" των διαδικασιών, προκειμένου να εξεταστούν οι συσσωρευμένες παλιές αιτήσεις. Οι παλιές αιτήσεις πράγματι έχουν πλέον εξεταστεί (εντός των επόμενων ημερών τελειώνουν) και οι δικαιούχοι έχουν λάβει Βεβαίωση Παραγωγής.

Οι νέες αιτήσεις θα κατατεθούν και θα αξιολογηθούν με βάση το νέο Κανονισμό Βεβαιώσεων, ο οποίος, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και στην απλούστευση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη προώθηση των έργων ΑΠΕ και στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων της χώρας.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε από τη ΡΑΕ, όπως άλλωστε και κάθε αίτημα τροποποίησης, μεταβίβασης, ενημέρωσης.

Το νέο αυτό σύστημα, (το οποίο θα παρουσιαστεί σήμερα σε σχετική διαδικτυακή ημερίδα της ΡΑΕ) είναι καινοτόμο, απολύτως ασφαλές και αξιόπιστο (είσοδος με κωδικούς TAXIS), ταυτόχρονα εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία.

Κύριο χαρακτηριστικό της καινοτομίας του νέου συστήματος είναι η πλήρης, ασφαλής και αξιόπιστη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα:

 • της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣ καθώς η είσοδος πραγματοποιείται με χρήση των Κωδικών ΤΑΧΙS.

• του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ για τις πληρωμές είτε του προβλεπόμενου τέλους υπέρ ΡΑΕ είτε του προβλεπόμενου τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ

• του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ για ενημέρωση των πληρωμών

• του πληροφοριακού συστήματος GIS της ΡΑΕ σχετικά με τα χωρικά δεδομένα

• της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την αυτόματη δημοσίευση των σχετικών Βεβαιώσεων Παραγωγού εφόσον πληρούνται προηγουμένως όλα τα κριτήρια

 

 

 

25 Νοεμβρίου 2020

energypress