Ο τρόπος συμμετοχής των ΑΠΕ στο target model μέσω των ΦΟΣΕ - Η διαχείριση του αυξημένου κόστους εξισορρόπησης

Μια πλήρη ανάλυση του τρόπου συμμετοχής των ΑΠΕ στο target model, κυρίως μέσω των ΦΟΣΕ, οι οποίες είναι σε θέση να επιτελέσουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους στη νέα δομή που αποκτά η αγορά ενέργειας, παρουσίασε ο πρόεδρος της εταιρείας Optimus, Κώστας Μπασλής, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο Renewable & Storage Forum.

Από το Νοέμβριο του 2019 οι νέες ΑΠΕ συμμετέχουν στην αγορά μέσω των ΦΟΣΕ και τα έργα των οποίων οι συμβάσεις πώλησης λήγουν επίσης συμμετέχουν άμεσα στην αγορά μέσω ΦΟΣΕ χωρίς ενίσχυση και με πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης. 

Αξίζει να αναφέρουμε παράλληλα ότι με βάση τα προβλεπόμενα, όσα έργα έχουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκπροσωπούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ και υφίστανται χρέωση εξισορρόπησης. Υπάρχει ταυτόχρονα η δυνατότητα αλλαγής προς σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης και εκπροσώπησης από ανεξάρτητο ΦΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν τα πλεονεκτήματα ότι η τιμή αναφοράς παραμένει ίδια, το κόστος εξισορρόπησης προκύπτει με διαφάνεια από τον ανταγωνισμό, η πληρωμή γίνεται πολύ γρηγορότερα σε εβδομαδιαία βάση.

Αυτό που άλλαξε με την εισαγωγή του target model για τους παραγωγούς είναι ότι σύντομα θα έχουν πλήρη υποχρέωση εξισορρόπησης όπου θα εκτείθενται στο πλήρες κόστος που αφορά σε σφάλμα μεταξύ της πρόβλεψης και της πραγματικής παραγωγής τους.

Μια εταιρεία με σημαντική παρουσία στον τομέα των ΦΟΣΕ στη χώρα μας είναι η Optimus Energy, η οποία διαθέτει περί την μισή ισχύ στους σταθμούς με υποχρέωση εκπροσώπησης, με βάση τα επίσημα στοιχεία. 

Ο κ. Κώστας Μπασλής, ανέλυσε στο συνέδριο Renewable & Storage Forum για το πως θα γίνει η διαχείριση αυτού του αυξημένου κόστους εξισορρόπησης. Η απάντηση βρίσκεται στο ότι οι ΦΟΣΕ συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο έργων (περί τα 750 μεγαβάτ στην περίπτωση της Optimus) και έτσι μειώνεται το κόστος αποκλίσεων και η αμοιβή εκπροσώπησης για τους παραγωγούς. 

Σε ότι έχει να κάνει με τις τέσσερις νέες αγορές του target model και το ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ, ο κ. Μπασλής ανέφερε ότι η προθεσμιακή αγορά αφορά ΑΠΕ με ληγμένες συμβάσεις, νέες μονάδες εκτός διαγωνισμών και διμερείς συμβάσεις. Η αγορά επόμενης ημέρας είναι η κύρια αγορά μονάδων με ΣΕΔΠ και αφορά επίσης μονάδες με ληγμένες συμβάσεις και μονάδες αποθήκευσης. Η ενδοημερήσια αγορά σχετίζεται με τη διόρθωση πρόβλεψης σταθμών ΑΠΕ και τις μονάδες αποθήκευσης, ενώ η αγορά εξισορρόπησης αφορά χαρτοφυλάκια κατανεμόμενων μονάδων ΑΠΕ και μονάδες αποθήκευσης για επικουρικές υπηρεσίες και ενέργεια εξισορρόπησης.

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας των νέων αγορών, παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας και εξαιρετικά μεγάλη στην αγορά εξισορρόπησης. Αυτό αποτελεί κίνητρο για τη δραστηριοποίηση κατανεμόμενων χαρτοφυλακίων ΑΠΕ προς παροχή καθοδικής ισχύος και ενέργειας εξισορρόπησης. Επίσης, υπάρχουν τα κατάλληλα σήματα για μονάδες αποθήκευσης με δυνατότητα arbitrage στην προημερήσια αγορά, αλλά και για παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον ζήτημα είναι τα διμερή συμβόλαια, όπου εκτιμάται πως γίνονται ήδη τα πρώτα βήματα και στη χώρα μας. Η ανάπτυξη της ρευστότητας στην προθεσμιακή αγορά είναι σε θέση να τα επιταχύνει, αν και η μεταβλητότητα των τιμών εξισορρόπησης ενδέχεται να τα επιβραδύνει. Η ίδια αυτή μεταβλητότητα υπογραμμίζει την αξία της γρήγορης διείσδυσης μονάδων αποθήκευσης για τα διμερή συμβόλαια και παράλληλα αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των ΦΟΣΕ στην ελαχιστοποίηση ρίσκου στα πλαίσια ενός ΡΡΑ. Τέλος μια υποσχόμενη αγορά για τα διμερή συμβόλαια είναι και οι μονάδες ΑΠΕ με ληγμένες συμβάσεις.

 

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2020

energypress