H Enel και πάλι μεταξύ των πλέον βιώσιμων επιχειρήσεων στον κόσμο σύμφωνα με τον δείκτη FTSE4GOOD.

17 01 2019 | 08:34

Η παρουσία της εταιρείας ανανεώθηκε μετά την επιθεώρηση του δεύτερου μισού του 2018.

Στην τελευταία έκδοση του δείκτη, επιβεβαιώθηκε επίσης και η παρουσία των θυγατρικών Endesa, Enel Américas και Enel Chile του ομίλου.

 Επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά η παρουσία της Enel S.p.A. («Enel») στη σειρά δεικτών FTSE4Good, η οποία κατατάσσει τις κορυφαίες εταιρείες αξιολογώντας τις πρακτικές τους στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), μετά την αναθεώρηση του δείκτη κατά το δεύτερο μισό του 2018. Στην τελευταία κατάταξη του δείκτη, επιβεβαιώθηκε επίσης και η παρουσία των θυγατρικών Endesa, Enel Américas και Enel Chile του ομίλου.

Ο δείκτης FTSE4Good, που δημιουργήθηκε από τον κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο δεικτών, αναλύσεων και λύσεων δεδομένων με δυνατότητες πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού FTSE Russell, αξιολογεί την απόδοση εταιρειών με βάση της δέσμευσής τους για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών ESG στην εταιρική τους διαχείριση. Συγκεκριμένα, η Enel διατήρησε την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και τα εργασιακά πρότυπα, τη διαχείριση κινδύνου, την εταιρική διακυβέρνηση και τις πρακτικές κατά της διαφθοράς. Η μεθοδολογία της FTSE Russell βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ευρέως διαθέσιμα δεδομένα, έχοντας υψηλές απαιτήσεις διαφάνειας από τις εταιρείες. Ως εκ τούτου, η επιβεβαίωση της παρουσίας της Enel στην κατάταξη του δείκτη υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας για προαγωγή της ανάληψης ευθυνών και της διαφάνειας.

Πέραν της εν λόγω κατάταξης, ο όμιλος Enel συγκαταλέγεται και σε άλλους κορυφαίους δείκτες βιωσιμότητας, όπως ο Δείκτης Βιωσιμότητας Dow Jones, οι δείκτες Euronext Vigeo-Eiris, οι δείκτες STOXX Global ESG Leaders, ο Δείκτης Κορυφαίων Εταιρειών Δημοσιοποίησης Άνθρακα (Carbon Disclosure Leadership), η αξιολόγηση «Prime» της OEKOM, οι δείκτες ECPI, οι δείκτες Reuters/S-Network ESG Best Practices, ο δείκτης Thomson Reuters Diversity & Inclusion, ο Δείκτης Ολοκληρωμένης Διακυβέρνησης (Integrated Governance Index), ενώ συγκαταλέγεται και στις 200 κορυφαίες θέσεις της αξιολόγησης της Equileap όσον αφορά την ισότητα των φύλων.

Η ηγεσία της Enel στη βιωσιμότητα προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον επενδυτών ESG, των οποίων το μερίδιο στην εταιρεία αυξάνεται σταθερά και αντιπροσωπεύει το 8,6% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου από τις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 46% σε σύγκριση με το 2014.

Η εν λόγω αύξηση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία που αποδίδει η χρηματοπιστωτική αγορά σε μη χρηματοπιστωτικά στοιχεία για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας. Η Enel έχει αναλάβει ηγετική θέση με μια στρατηγική που βασίζεται στην αντιστάθμιση των επιχειρηματικών ευκαιριών οι οποίες σχετίζονται με τις τάσεις αστικοποίησης, εξηλεκτρισμού της ζήτησης και την επακόλουθη εις βάθος απεξάρτηση από τον άνθρακα ώστε να αδράξει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση που συντελείται επί του παρόντος και να παίξει ενεργό ρόλο σε μια τόσο ευρεία παγκόσμια πρόκληση.

Η περιεκτική στρατηγική βιωσιμότητας της Enel, όπως υποδεικνύεται από την συμπερίληψή της στις παραπάνω αξιολογήσεις, περιγράφεται περαιτέρω στο έγγραφο διατύπωσης των θέσεών της με τίτλο «Cities of tomorrow. Circular cities» (Πόλεις του αύριο. Κυκλικές πόλεις) που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2018. Το εν λόγω έγγραφο εκθέτει τη θέση της Enel σχετικά με τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίζουν οι πόλεις στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των καινοτόμων λύσεων που προσφέρει επί του παρόντος η εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στις παρακάτω διευθύνσεις:

  • Κυκλικές πόλεις της Enel: ανταγωνιστικές, πρωτοπόρες και βιώσιμες

https://www.enel.com/media/news/d/2018/11/circular-cities-position-paper-enel

 

 

16 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: Enel Green Power Hellas