Διεθνές συνέδριο του ΚΕΠΑ (12-14 Οκτωβρίου 2022)

31 05 2022 | 14:10

Το ΚΕΠΑ οργανώνει υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC) και της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ (UNAI) και σε συνεργασία με την Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία (PERMIS) του BSEC το 15ο ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή» μεταξύ 12-14 Οκτωβρίου 2022.

Στο πλαίσιο των εργασιών του οργανώνεται το 9ο ετήσιο «Green Energy Investments Forum» με την συμμετοχή εκπροσώπων των UNAI, BSEC – PERMIS, BSTDB, PABSEC, ΥΠΕΞ, ΥΠΕΚΑ, πρέσβεων των χωρών του BSEC, της Ε.Ε., ξένων αξιωματούχων από την Ε.Ε., διεθνείς και ελληνικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, της Τ.Α. κ.α.

Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η ενθάρρυνση των ενδιαφερομένων στην προώθηση πράσινων επενδύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας.

Το ΚΕΠΑ, με την συνδρομή του Πράσινου Ταμείου, σχεδιάζει να φέρει σε επικοινωνία νεοφυείς επιχειρήσεις (start – ups) με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την συμμετοχή τους στην επίλυση προβλημάτων στους τομείς της Πράσινης Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής.

Θέματα που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, τα δίκτυα Η/Ε με ΑΠΕ (Net-metering, Virtual net-metering), την ενεργειακή ένδεια, τις τεχνολογίες πυρο-προστασίας, πυρόσβεσης και πιστοποίησης δασών σε θέματα παγίδευσης CO2 μπορούν να αποτελέσουν μία ανοικτή θεματολογία για την δημιουργική ικανότητα των νεοφυών εταιρειών.

Αθήναι 31.5.2022