ΑΔΜΗΕ: Να έχουμε εμείς την υλοποίηση των διασυνδέσεων στα offshore αιολικά και να γίνεται διαγωνισμός για την παραγόμενη ενέργεια.

Στρατηγικό ρόλο επιδιώκει να διαδραματίσει στον τομέα των offshore αιολικών στη χώρα μας ο ΑΔΜΗΕ. Η πρόταση του Διαχειριστή, όπως την ανέπτυξε ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Μάργαρης, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο renewable & storage forum του energypress είναι να αναλαμβάνει ο ίδιος, με δική του χρηματοδότηση την υλοποίηση των διασυνδέσεων και να ενσωματώνει τα έργα αυτά, όπως και τις υπόλοιπες διασυνδέσεις στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή του Βάση. Το κόστος δηλαδή των έργων αυτών να ανακτάται μέσω των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήματος.

Για δε την εγκατάσταση των πλωτών αιολικών, να διενεργείται ανοικτός διαγωνισμός με τη μορφή της ανταγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο την τιμή αποζημίωσης της ενέργειας.

"Η δική μας θέση είναι ότι η ανάπτυξη των μονάδων αυτών δεν μπορεί να γίνει άναρχα και ad hoc, αλλά χρειάζεται κεντρική στρατηγική η οποία, με τη σειρά της, προϋποθέτει βαθιά τεχνογνωσία. Ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποθαλάσσιων διασυνδέσεων υψηλής τάσης και μπορεί να εγγυηθεί ασφαλείς διασυνδέσεις σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα" ανέφερε ο κ. Μάργαρης.

Επιδιώκοντας να “θεμελιώσει” ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών, ο ΑΔΜΗΕ προτείνει να αναλαμβάνει ο ίδιος τον σχεδιασμό, τη μελέτη και τη αδειοδότηση των έργων σύνδεσης των πάρκων.

Ως εκ τούτου, να αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύνδεσης με ίδια χρηματοδότηση και ενσωμάτωση των έργων στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ με το κόστος των έργων αυτών να ανακτάται μέσω των χρεώσεων για τη χρήση του Συστήματος.

Όντας ένας νέος και συνάμα σύνθετος τομέας δραστηριότητας (από τεχνική και τεχνολογική άποψη), αυτός των υπεράκτιων αιολικών, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ δεν παραλείπει να υπογραμμίσει την ανάγκη ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Διαχειριστή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις αποτελεσματικά.

Ανέφερε δε χαρακτηριστικά, πως “Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία θα ικανοποιήσει το αίτημά μας για ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων προκειμένου η αγορά να έχει διαχειριστές που θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες ταχύτατα”.

 

 

 

20 Νοεμβρίου 2020

energypress