Ολοκληρωμένο πλαίσιο από το ΥΠΕΝ για offshore αιολικά στις αρχές του 2021 – Μελέτη από την ΕΛΕΤΑΕΝ – Συνεργασία με Νορβηγούς.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ μαζί με τη Νορβηγική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (Norwegian Wind Energy Association/NORWEA) ξεκινάει, με χρηματοδότηση από κοινοτικά ταμεία, την εκπόνηση μελέτης για τα offshore αιολικά στην Ελλάδα έτσι ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να παρουσιάσει στην ελληνική κυβέρνηση:

  • Πρόταση θεσμικού πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά (offshore wind farms)
  • Δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων που θα χρειαστούν

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται μια πρώτη συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Η μελέτη της ΕΛΕΤΑΕΝ και των Νορβηγών συγχρονίζεται με τις κινήσεις σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια. Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να προχωρήσει στην κατάρτιση σχεδίου για την ανάπτυξη πλωτών αιολικών πάρκων και το οποίο, σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Ορυκτών Πόρων κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, πρόκειται να παρουσιαστεί στις αρχές του 2021. Αφορά σε ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο που, εκτός των πλωτών αιολικών, θα περιλαμβάνει προβλέψεις συνολικά για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, όπως είναι οι μονάδες αποθήκευσης.

Να θυμίσουμε ότι η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της θαλάσσιας ενέργειας πρόκειται να ανακοινωθεί στα τέλη του έτους, παρά τον αρχικό σχεδιασμό που ήταν για τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο. Η σχετική διαβούλευση ολοκληρώθηκε και στόχευση της ΕΕ είναι η ανάπτυξη έργων διαφόρων τεχνολογιών στις γύρω θάλασσες, ανάμεσά τους και η Μεσόγειος.

 

 

 

29 Σεπτεμβρίου 2020

energypress