Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αποτελέσματα 1 - 3 | από συνολικά 3
04 08 2022 | 18:31

Δεύτερη Ανακοίνωση ΡΑΕ: Φαινόμενα παραπλανητικών αναφορών-διαφημίσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας - Προθεσμία για απόσυρση-αναμόρφωση καταχωρήσεων

Δεύτερη Ανακοίνωση ΡΑΕ: Φαινόμενα παραπλανητικών αναφορών – διαφημίσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις χορηγούμενες από την Πολιτεία επιδοτήσεις των Λογαριασμών Κατανάλωσης…

03 06 2022 | 15:57

Τροποποίηση Απόφασης ΡΑΕ για υιοθέτηση προτύπου εγγράφου Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και υποδείγματος Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 389/2022 Για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 967/2021 Απόφασης ΡΑΕ «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου “Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας…

02 05 2022 | 06:17

Ανακοίνωση ΡΑΕ: Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αποβλέποντας στην πλήρη και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, διευκρινίζει τα εξής: