Υποσταθμούς μόνο για κατατεθειμένες αιτήσεις εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ – Πρόβλεψη και για μελλοντικούς σταθμούς ΑΠΕ ζητούν οι επενδυτές.

02 12 2020 | 09:02

Διέξοδο στο σύστημα υψηλής τάσης με την εγκατάσταση νέων υποσταθμών προς εύρεση διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου ζητούν οι επενδυτές έργων ανανεώσιμης ενέργειας προκειμένου να ξεπεραστεί το «χρόνιο» πλέον πρόβλημα του κορεσμένου δικτύου, όπου, σε ορισμένες μάλιστα περιοχές της χώρας έχει προ πολλού βρεθεί στη κόκκινη «ζώνη».

Ωστόσο, «τοίχο» βρίσκει το εν λόγω αίτημα των επενδυτών λόγω έλλειψης του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα επέτρεπε τέτοιες παρεμβάσεις από πλευράς Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) στο δίκτυο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Στέλεχος του Διαχειριστή Σταύρος Στρουμπούλης, μιλώντας στο συνέδριο renewable & storage forum του energypress.

Όπως εξήγησε, σήμερα οι επενδυτές επιβαρύνονται ολόκληρο το κόστος της σύνδεσης στο δίκτυο, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη μελλοντικής εκπλήρωσης. Βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να προβεί στις εν λόγω επενδύσεις σε επίπεδο μετασχηματιστών και υποσταθμών υψηλής τάσης με προορατικό τρόπο και στη συνέχεια να πάρει τα αντίστοιχα ποσά από τους επενδυτές, κάτι όμως, το οποίο δεν έχει ρυθμιστεί με ποιο τρόπο και ποια μεθοδολογία θα γίνει.

Αν δηλαδή, στην απόδοση του κόστους από τους επενδυτές προς το Διαχειριστή θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μελλοντικών συνδέσεων ή θα επιβαρύνει εξ’ολοκλήρου αυτούς που βρίσκονται «προ θύρας» να συνδεθούν και επομένως θα καταλήγει σε υπέρμετρη επιβάρυνση.

Αυτό που προβλέπεται μέχρι στιγμής, βάσει του άρθρου 135 του νόμου, είναι η πρόσβαση ομάδων παραγωγών ΑΠΕ στο σύστημα υψηλής τάσης είτε μέσω εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ είτε απευθείας. Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και άρα δυνατότητα σε ότι αφορά το υπόλοιπο πλήθος των αιτημάτων, αυτών των μεμονωμένων, πράγμα που ζητά η αγορά να διευθετηθεί προκειμένου να υπάρξει διαθέσιμος «ηλεκτρικός» χώρος.  

Όπως ανέφερε ο κύριος Στρουμπούλης, η εν λόγω συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες να υπάρξει διευθέτηση με συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πλευράς Πολιτείας και Ρυθμιστικής Αρχής.

 

 

2 Δεκεμβρίου 2020

energypress