URBACT: Τα 23 νέα δίκτυα για τις πόλεις του μέλλοντος (αναλυτική λίστα) – 14 ελληνικές πόλεις συμμετέχουν.

03 07 2019 | 09:28

Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος URBACT, 23 νέα δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks) οριστικοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα συγκεντρώνει μέχρι και 10 εταίρους από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Από τις 157 μεμονωμένες πόλεις που παίρνουν μέρος στα 23 εγκεκριμένα δίκτυα, το 57% αποτελείται από νεοεμφανιζόμενες πόλεις – πόλεις που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT III.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς για πρώτη φορά στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος επιτυγχάνεται ένα τόσο υψηλό ποσοστό,   6 από τους 23 επικεφαλείς εταίρους είναι στην πραγματικότητα νέες πόλεις!

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος URBACT με κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης την έγκριση των 23 Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks). Στη συνάντηση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 20 εκπρόσωποι από τις 26 Ευρωπαϊκές χώρες  που συμμετέχουν στα δίκτυα του προγράμματος URBACT III.

Οι προτάσεις των εγκεκριμένων δικτύων καλύπτουν όλες τις θεματικές. Όλα τα δίκτυα συμβαδίζουν με τους βασικούς άξονες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)», τους τομείς προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις Εταιρικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Αστικής Ατζέντας.

Από τις 14 θεματικές Εταιρικές Σχέσεις, οι 11 θεματικές καλύπτονται από μια νέα ομάδα δικτύων με τις θεματικές για την «Κυκλική Οικονομία» και την «Πολιτιστική Κληρονομιά» να είναι οι επικρατέστερες.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι 11 από τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτονται μέσα από τις προτάσεις των εγκεκριμένων Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων.

Μια ακόμα πρωτιά του προγράμματος URBACT είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Ειδικούς Εμπειρογνώμονες που έχουν προταθεί από τα δίκτυα είναι γυναίκα και μέσα στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις για τον διορισμό τους.

Στο πλαίσιο του κύκλου ζωής των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων, όλοι οι εταίροι θα καταρτίσουν ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάποιες λύσεις μικρής κλίμακας στις πόλεις τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες, συγκεντρώνοντας τους τοπικούς φορείς και δημιουργώντας διακρατικές συμπράξεις. Η γραμματεία του URBACT θα πραγματοποιήσει στο Παρίσι,  τον Σεπτέμβριο 2019, την εναρκτήρια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν οι Επικεφαλής εταίροι των εγκεκριμένων δικτύων καθώς και οι Επικεφαλής εμπειρογνώμονες.

Να σημειώσουμε την πολύ επιτυχημένη παρουσία των 14 ελληνικών πόλεων στα 23 εγκριθέντα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων με το ποσοστό συμμετοχής να αγγίζει το 61%! Αλλά χωρίς ελληνική πόλη ως επιεκαφάλη εταίρο…

Στον πίνακα που ακολουθεί, συμπεριλαμβάνεται μια περίληψη της θεματολογίας των δικτύων και το πλήρες εταιρικό σχήμα τους.

Ο Επικεφαλής Εταίρος του εκάστοτε δικτύου υποδεικνύεται με έντονους χαρακτήρες και οι ελληνικές συμμετοχές με υπογράμμιση.

Δείτε και τα 23 νέα Δίκτυα με τις πόλεις που συμμετέχουν και τις θεματικές τους:

Access

Amsterdam (NL), Sofia (BG), Tallinn (EE), Dublin (IE), Vilnius (LT), Riga (LV), Lisbon (PT), Greater London Authority (UK)

Το δίκτυο Access αναφέρεται στη σημασία των χωρίς αποκλεισμού πολιτιστικών πολιτικών. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις-εταίροι του δικτύου αναφέρεται στο ότι ο πολιτισμός δεν ενισχύει, δεν ενθαρρύνει και δεν κινητοποιεί όλους τους ανθρώπους εξίσου. Το δίκτυο συμβάλλει και προωθεί την καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την συνεργασία και την συμμετοχή όλων των πολιτών. Οι τέσσερις θεματικές πάνω στις οποίες εργάζονται τα μέλη του δικτύου έχουν ως στόχο να στηρίξουν και να προσεγγίσουν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες από την Ανατολική, τη Δυτική και τη Νότια Ευρώπη.

ActiveCitizen

Agen (FR), Hradec Králové (CZ), Dinslaken (DE), Tartu (EE), Saint-Quentin (FR), Cento (IT), Santa Maria da Feira (PT), Bistrita (RO)

Στόχος του δικτύου ActiveCitizen είναι να επανεξετάσει τη θέση του πολίτη στην τοπική διακυβέρνηση, βρίσκοντας τις ισορροπίες ανάμεσα στην αντιπροσωπευτική και τη συμμετοχική δημοκρατία. Για να επιτύχει τους στόχους του, αυτό το δίκτυο των μικρών και μεσαίου μεγέθους πόλεων με τις κοινές προσδοκίες και τις παρόμοιες προκλήσεις, θα εξετάσει τα νέα ψηφιακά εργαλεία λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό των πολιτών που δεν έχουν εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία.

Cities4CSR

Milan (IT), Sofia (BG), Vratsa (BG), Molina de Segura (ES), Nantes Metropole (FR), Rijeka (HR), Budaors (HU), Self-government of Kekava municipality (LV), Guimarães (PT), Bratislava (SK)

Το δίκτυο Cities4CSR προωθεί ολοκληρωμένες στρατηγικές για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη των πόλεων καθώς και για την ενθάρρυνση και τόνωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις αστικές περιοχές.

DI4C

Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Oulu (FI), Saint-Quentin (FR), Limerick City and County Council (IE), Ventspils Digital Centre (LV), Portalegre (PT), Botosani (RO)

Το δίκτυο DI4C στοχεύει στη δημιουργία ενός μηχανισμού επιτάχυνσης που θα επιτρέψει στις πόλεις να καλύψουν τις δυνατότητες ψηφιοποίησης τόσο στις σκληρές όσο και στις μαλακές οργανωτικές υποδομές. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μεσαίου μεγέθους στο ψηφιακό τους ταξίδι είναι η έλλειψη στρατηγικής, οι φτωχές τεχνικές και μηχανικές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και οι δυσκολίες ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της ψηφιακής καινοτομίας. Οι δήμοι πρέπει να εγγυηθούν την υιοθέτηση της ψηφιακής καινοτομίας από τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς: πολίτες και δυνητικούς επιχειρηματίες.

Find your Greatness

Alba Iulia (RO), Võru (EE), Teguise (ES), Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (HU), Limerick City and County Council (IE), Perugia (IT), Wroclaw (PL), Bragança (PT)

“Βρείτε το Μεγαλείο σας” είναι μια έννοια που αντικατοπτρίζει τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δίκτυο καθώς και πολλές τοπικές κοινωνίες της ΕΕ. Γιατί να βρείτε το μεγαλείο σας; Επειδή η πρόκληση είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των πόλεων. Στην περίπτωση των πόλεων-εταίρων του δικτύου, η ανάγκη εντοπίζεται τοπικά και οικοδομείται ως ένας βιώσιμος μηχανισμός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αστική ανάπτυξη καθώς και την ανάγκη διερεύνησης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων της πόλης, συνδυάζοντας στρατηγικές μάρκετινγκ μέσα από έξυπνα και καινοτόμα εργαλεία.

Genderedlandscape

Umea (SE), Frankfurt am Main (DE), Τρίκαλα (EL), Barcelona Activa SA (ES), La Rochelle Urban Community (FR), Panevezys (LT), Celje (SI)

Το δίκτυο Genderedlandscape αποβλέπει στην δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων μέσω μιας ολιστικής αντίληψης για το πώς αναπτύσσεται η ανισότητα των φύλων στην συγκεκριμένη περιοχή. Το δίκτυο προωθεί την ανταλλαγή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις βάζοντας στο στόχαστρο τις ανισότητες των φύλων που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να οδηγήσουν τους πολίτες σε μια πληρέστερη κατανόηση του κόσμου.

Healthy Cities

Vic (ES), Pärnu (EE), Farkadona (EL), Falerna (IT), Anyksciai (LT), Planning Authority Malta (MT), Alphen aan den Rijn (NL), Loulé (PT), Bradford (UK)

Το έργο Healthy Cities προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων με στόχο να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τη σχέση μεταξύ υγείας και αστικού περιβάλλοντος, να αναπτύξουν πολιτικές  που εστιάζουν στην συνεχή βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού των πόλεων καθώς και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών στην υγεία. Οι πόλεις μπορούν να μελετήσουν δράσεις μέσα από την σκοπιά των διαφορετικών απόψεων, ιδεών και πολιτικών αλλά η παγκόσμια προοπτική για την υγεία προβλέπει ένα κοινό πλαίσιο που θα επιτρέπει την χρήση μια κοινής μεθοδολογίας.

Health&Greenspace

Budapest, 12th (HU), Tartu (EE), Santa Pola (ES), Espoo (FI), Limerick City and County Council (IE), Messina (IT), Breda (NL), Poznan (PL), Suceava (RO)

Ως απάντηση στους διάφορους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την ταχεία αστικοποίηση και την αύξηση της πυκνότητα του πληθυσμού των πόλεων, το δίκτυο Health & Greenspace επιδιώκει να υποστηρίξει και να ενισχύσει την παροχή ποιοτικών αστικών πράσινων υποδομών ειδικά σχεδιασμένων προς όφελος της υγείας και της ευεξίας των πολιτών.

IoTxChange

Fundao (PT), Razlog (BG), Saxony-Anhalt (DE), Dodoni (EL), Åbo Akademi University (FI), Nevers (FR), Jelgava (LV), Ånge (SE), Kežmarok (SK)

Το δίκτυο IoTXchange ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων ψηφιοποίησης βασισμένων στην έννοια του «Διαδικτύου Των Πραγμάτων- Internet of Things» για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις της ΕΕ. Η μεθοδολογία που παρέχει το URBACT, βασίζεται στη διακρατική συνεργασία μεταξύ των πόλεων και στην συμμετοχή των τοπικών ομάδων παρέχοντας στο δίκτυο τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης που θα καθοδηγήσει τις πόλεις-εταίρους σε μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού.

iPlace

Amarante (PT), Gabrovo (BG), Medina del Campo (ES), Pori (FI), Balbriggan (IE), Grosseto (IT), Saldus (LV), Heerlen (NL), Bistrita (RO), Kocevje (SI)

Το δίκτυο iPLACE αποτελείται από 10 μικρές ευρωπαϊκές πόλεις που επιδιώκουν την παραγωγή 10 διαφορετικών και μοναδικών ισχυρών στρατηγικών οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας οικοσυστήματα αστικής καινοτομίας και έχοντας ως στόχο τις θέσεις των πόλεων τους. Οι πόλεις-εταίροι θα επικεντρωθούν στην βαθύτερη κατανόησης των δικών τους τοπικών οικονομικών δυνατοτήτων, καθορίζοντας τις στρατηγικές μεθόδους για την αναζωογόνηση της οικονομίας τους, προσαρμόζοντας την πόλη τους στις μελλοντικές οικονομικές αλλαγές και καθορίζοντας την μεθοδολογία για την δημιουργία βιώσιμων πόλεων.

Kairos

Mula (ES), Belene (BG), Ηράκλειο(EL), Šibenik (HR), Catani (IT), Cesena (IT), Ukmerge District Municipality Administration (LT), Bragança (PT)

Η ανάγκη ενός νέου οράματος για το μέλλον και η αναγέννηση των πόλεων μέσα από την καταστροφή και την παρακμή τους είναι η βασική επιδίωξη των πόλεων-εταιρών που συμμετέχουν στο δίκτυο KAIRÓS.  Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ιστορικών πόλεων που έχουν υποβαθμιστεί θα επέλθει με την βοήθεια των στρατηγικών που αναπτύσσουν οι μικρές και μεσαίου μεγέθους Ευρωπαϊκών πόλεις με στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή και ένταξη τους.  Το δίκτυο ενθαρρύνει τη διακρατική ανταλλαγή εμπειριών με σκοπό την δημιουργία μιας καινοτόμου μεθοδολογίας αστικού σχεδιασμού, ώστε να βοηθήσει τις πόλεις να αντιμετωπίσουν τις υποβαθμισμένες πολιτιστικές περιοχές.

Riconnect

Barcelona (ES)MAJOR DEVELOPMENT AGENCY THESSALONIKI S.A. (EL),Métropole du Grand Paris (FR), Vervoerregio Amsterdam (NL), Krakow Metropolis Association (PL), Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot (Metropolitan Area) (PL), Area Metropolitana do Porto (PT), Transport for Greater Manchester (UK)

Το δίκτυο RiConnect επανεξετάζει, μετασχηματίζει και ενσωματώνει  σχέδια για την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών κινητικότητας με στόχο την επανασύνδεση των πολιτών, των γειτονιών, των πόλεων και των φυσικών χώρων. Το δίκτυο αποσκοπεί να δημιουργήσει στρατηγικές σχεδιασμού, μέσα πολιτικής, διαδικασίες και συνεργασίες, να προωθήσει τις δημόσιες μεταφορές και την βιώσιμη κινητικότητα, να μειώσει τις απρόβλεπτες εξελίξεις και να δημιουργήσει ευκαιρίες για αστική αναγέννηση με στόχο τη διαμόρφωση περιοχής  σε φυσικό και πνευματικό επίπεδο καθώς και την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης, δίκαιης και ελκυστικής μητρόπολης.

Roof

Ghent (BE)Thessaloniki (EL),Toulouse Metropole (FR), Naples (IT), Gemeente Utrecht (NL), Braga (PT), Department of Social Assistance Timisoara (RO), Gothenburg (SE), Glasgow (UK)

Το δίκτυο ROOF παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την μείωση των αστέγων στους δρόμους των πόλεων μέσω καινοτόμων λύσεων στέγασης. Το δίκτυο επιδιώκει την ανταλλαγή γνώσεων για την συλλογή δεδομένων με ακρίβεια ώστε να μεταβούν από την θεωρία στην πράξη και τελικά στην οριστική εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης  με τις προσεγγίσεις “First Housing” και “Housing Led” ως πρότυπα καθοδήγησης. Τα ολοκληρωμένα σχέδια δράσης των πόλεων θα συνδέονται με την μακροπρόθεσμη λειτουργική στρατηγική εξάλειψης των αστέγων.

Rurban food

Coimbra (PT), TartumaaArendusselts (EE),  Larissa (EL), Córdoba (ES), Szécsény (HU), Unione dei Comuni della BassaRomagna (IT), Alba Iulia (RO), BSC,POSLOVNO PODPORNI CENTERD.O.O. KRANJ (SI)

Η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί η μετάβαση προς ένα τοπικό σύστημα διατροφής. Το δίκτυο RURBAN FOOD προωθεί τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων με κύριο στόχο να οργανώσει ένα διατροφικό πρόγραμμα  που θα διευρύνεται σε όλες τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές  μέσω ενός άξονα που θα διευκολύνει την επικοινωνία και διασύνδεση των αστικών και αγροτικών περιοχών.  Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος παραγωγής και κατανάλωσης που θα βασίζεται σε μια βάση οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας εξερευνώντας λύσεις για υγιεινή διατροφή.

SIBDev

Heerlen (NL), Aarhus (DK), Võru (EE), Haidari (EL), Zaragoza (ES), Kecskemét (HU), Pordenone (IT), Radlin (PL), Fundão (PT), Baia Mare (RO)

Στόχος αυτού του δικτύου SIBDev είναι να εξετάσει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου με στόχο την αντιμετώπιση των διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων και την βελτίωση της παροχής των δημοσίων υπηρεσιών σε τομείς όπως η απασχόληση, η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση. Συχνά, η παροχή υπηρεσιών παρεμποδίζεται από τις δαιδαλώδεις και τις κατακερματισμένες υπηρεσίες, την βραχυπρόθεσμη οικονομική και πολιτική προσέγγιση, την απροθυμία ανάληψης κινδύνων και ευθυνών καθώς και την δυσκολία δημιουργίας και προσαρμογής των αλλαγών. Τα ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου είναι ένα πολλά υποσχόμενο μοντέλο που δίνει λύσεις στα ανωτέρω αυτά τα ζητήματα προωθώντας την συνεργασία, την πρόληψη και την καινοτομία.

Space4People

Bielefeld (DE), Valga (EE), Serres (EL), Badalona (ES), Guía de Isora (ES), Turku (FI), Saint-Germain-en-Laye (FR), Panevezys (LT), Braga (PT), Arad (RO)

Το δίκτυο Space4People βελτιώνει την ποσότητα και την ποιότητα των ελκυστικών δημόσιων χώρων στις αστικές περιοχές.  Οι δημόσιοι αστικοί χώροι είναι δημιούργημα της ίδιας της κοινωνίας και για το λόγο αυτό η κύρια χρήση τους θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από 3 προσεγγίσεις:  βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών και δημιουργία πεζόδρομων και ειδικών χώρων για τους πεζούς, αναβάθμιση των διατροπικών κόμβων στα αστικά κέντρα μικτής χρήσης , μείωση της παράνομης στάθμευσης και της κατάληψης δημόσιου χώρου καθώς και βελτιστοποίηση της χρήσης των δημόσιων θέσεων στάθμευσης.  Το δίκτυο Space4People υιοθετεί μια προσέγγιση που βασίζεται στους χρήστες από τους χρήστες που αξιολογούν και δημιουργούν στρατηγικές για τη μελλοντική χρήση και σχεδιασμό των δημόσιων χώρων.

Thriving Streets

Parma (IT), Antwerp (BE),Igoumenitsa (EL), Edc Debrecen Urban and Economic development center (HU), Klaipeda (LT), Radom (PL), Santo Tirso (PT), Oradea Metropolitan Area Intercommunity Development Association (RO), Mestna Občina Nova Gorica (SI), London Borough of Southwark (UK)

Το δίκτυο Thriving Streets θα αντιμετωπίσει τα εμπόδια που εξακολουθούν στην διαχείριση της κινητικότητας και τα ευφυή συστήματα μεταφοράς στων αστικών κέντρων.  Το έργο θα επικεντρωθεί στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της βιώσιμης κινητικότητας και όχι στα ευρέως αποδεδειγμένα περιβαλλοντικά οφέλη.

Tourism Friendly cities

Genova (IT), Cáceres (ES), Rovaniemi (FI), Dubrovnik Development Agency (DURA) (HR), Dún Laoghaire Rathdown County Council (IE), Venice, (IT), Druskininkai (LT), Gemeente Utrecht (NL), Krakow (PL), Braga (PT)

Το δίκτυο Tourism Friendly cities έχει ως στόχο να στηρίξει  και να θωρακίσει τον βιώσιμο τουρισμό στις δυσμενείς γειτονιές των πόλεων μεσαίου μεγέθους στηρίζοντας τομείς που ενδιαφέρονται για εναλλακτικούς τύπους τουρισμού. Για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το δίκτυο θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση και η οποία θα διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ των αναγκών της τοπικής κοινότητας όσον αφορά την ποιότητα ζωής και των διαθέσιμων υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Urb-En Pact

Clermond-Ferrand (FR)Elefsina (EL), EcoFellows Ltd. (City of Tampere) (FI), Rouen Normandie Métropole (FR), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT), Palma di Montechiaro (IT), Association of Bialystok Functional Area (PL), CIM Alto Minho (PT), Galati (RO)

Οι τοπικές αρχές αγκαλιάζουν τον φιλόδοξο στόχο να καταστούν πόλεις “μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας”  μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Επομένως, στόχος του δικτύου Urb-En Pactείναι να προσδιορίσει τα τοπικά σχέδια δράσης για να δημιουργηθούν πόλεις “μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας” με την παραγωγή και την παροχή τοπικών, ανανεώσιμων και ελεγχόμενων πηγών ενέργειας παράλληλα με την υλοποίηση ενός ενεργειακού συστήματος που θα συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς γύρω από την κυκλική οικονομία και κυρίως τους καταναλωτές που ανήκουν στις εταιρείες δίκαιου εμπορίου εντός και γύρω από τη μητροπολιτική περιοχή.

URGE

Utrecht (NL), Munich (DE), Copenhagen (DK), Kavala (EL),Granada (ES), Prato (IT), Riga (LV), Comunidade Intermunicipal do Oeste (PT), Nigrad dd (SI)

Η πρωτοβουλία URGE (Circuit Building Citizens) αποσκοπεί στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών ώστε να εφαρμοσθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στον οικοδομικό τομέα των πόλεων με στόχο την παραγωγή οικοδομικών υλικών και πρώτων υλών καθώς υπάρχει ένα κενό στη γνώση σχετικά με αυτό το θέμα. Το αποτέλεσμα είναι μια εις βάθος κατανόηση αυτού του θέματος και ένα πρώτο σχέδιο για μια προσαρμοσμένη μεθοδολογία που επιτρέπει την ευρεία ενσωμάτωση της κυκλικής διάστασης στα μεγάλα κατασκευαστικά καθήκοντα που αντιμετωπίζει η εταιρική σχέση URGE.  Ως εκ τούτου, το δίκτυο URGE σηματοδοτεί και επιταχύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία.

UrbReC

Den Haag (NL), Mechelen (BE),Patras (EL), Cáceres (ES), Ciudad Real (ES), Zagreb (HR), Oslo (NO), Urzad Miasta Opola (PL), Vila Nova de Famalicão (PT), Bucharest 3rd District (RO)

Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το δίκτυο UrbReC εντοπίζεται στο να προωθήσει πολιτικές και δράσεις ώστε οι ευρωπαϊκές  πόλεις να αναπτύξουν τα κέντρα πόλεων της επόμενης γενιάς. Οι “νέες πόλεις” θα βασίζονται στην ιεραρχία διαχείρισης των απόβλητων, θα προωθούν την κυκλική οικονομία και θα καλούν τους πολίτες, τις νέες και τις νεοσύστατες  επιχειρήσεις να συν-δημιουργήσουν για μια πιο αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομίας συμβαδίζοντας με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

UrbSecurity

Leria (PT), Mechelen (BE), Pella (EL), Madrid (ES), SZABOLCS 05 Regional Development Association Of Municipalities (HU), Longford (IE), Parma (IT), Unione Della Romagna Faentina (IT), Mesto Michalovce (SK)

Η μεγάλη πρόκληση για ανθεκτικές, βιώσιμες και ασφαλείς πόλεις συναντά προβλήματα τα οποία το δίκτυο UrbSecurity καλείται να αντιμετωπίσει. Οι πόλεις οφείλουν να ακολουθήσουν τις βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, να υιοθετήσουν ολιστικές προσεγγίσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να προσαρμοστούν ώστε να διασφαλίσουν ότι η διαχείριση της ασφάλειας είναι αντιπροσωπευτική και σύμφωνη με την πολυπολιτισμικότητα της πόλης. Το δίκτυο επιθυμεί να συν-δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αστική ασφάλεια με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της πόλης  προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, καλύτερο περιβάλλον που σημαίνει καλύτερη ζωή.

ZCC

Manchester (UK), Vilvoorde (BE), Frankfurt am Main (DE), Tartu (EE), Zadar (HR), Modena (IT), Bistrita (RO)

Το δίκτυο ZCC θα στηρίξει τις πόλεις-εταίρους στη δημιουργία επιστημονικών στόχων, πολιτικών και σχεδίων δράσης για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης και της δημιουργίας ικανοτήτων, ώστε να ακολουθήσουν και να μπορέσουν να συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού (Δεκέμβριος 2015) και του στρατηγικού οράματος της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα υποστηρίζοντας την  μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050.

 

 

 

1 Ιουλίου 2019

0