Τροπολογία καταθέτει το ΥΠΕΝ δίνοντας δυνατότητα λειτουργικής ενίσχυσης στους σταθμούς αποθήκευσης – Με διαγωνισμό και μοντέλο Feed in Premium ανά MW η αποζημίωση

Τον δρόμο για τη δημιουργία πλαισίου και για τη λειτουργική ενίσχυση των μονάδων αποθήκευσης, παράλληλα με την επενδυτική ενίσχυση που πρόκειται να δοθεί για την ανάπτυξη ανάλογων έργων, θα ανοίξει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, το οποίο είναι έτοιμο να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή. 

Η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου λειτουργικής ενίσχυσης κρίνεται απαραίτητη, ώστε να είναι βέβαιο πως οι μονάδες αποθήκευσης θα αποκομίζουν έσοδα κατά τη λειτουργία τους τα οποία θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων. Μάλιστα, το καθεστώς που πρόκειται να δημιουργηθεί στη χώρα μας ενσωματώνει αρκετές καινοτομίες και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς πρόκειται για τα πρώτα ανάλογα πλαίσια που δημιουργούνται πανευρωπαϊκά. 

Το πλαίσιο έχει ήδη καταρτισθεί σε γενικές γραμμές, καθώς έχει γίνει αρκετή προπαρασκευαστική εργασία, ενώ θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η φιλοσοφία του θυμίζει το σχήμα Feed in Premium που ισχύει για τις ΑΠΕ, ώστε κάθε μονάδα αποθήκευσης να έχει σταθερή (και εγγυημένη) αποζημίωση. 

Η αποζημίωση αυτή θα προκύψει από μειοδοτικό διαγωνισμό, όπου κάθε επενδυτής θα υποβάλει προσφορές σε ευρώ ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος (Μεγαβάτ). Όπως και στους διαγωνισμούς ΑΠΕ, από τα έργα που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία, θα προκριθούν εκείνα που διεκδίκησαν τις μικρότερες αμοιβές, μέχρι να διατεθεί το σύνολο της προβλεπόμενης δημοπρατούμενης ισχύος. 

Κάθε μονάδα που θα προκριθεί θα έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος σε όλες τις αγορές ανεξαιρέτως (Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια, Εξισορρόπησης), αποκομίζοντας έσοδα από τη συμμετοχή της. Αν τα έσοδα αυτά είναι μικρότερα από την αποζημίωση που έχει «κλειδώσει», τότε θα λαμβάνει λειτουργική ενίσχυση ίση με τη σχετική διαφορά. Αν πάλι έχει υπερανακτήσεις, τότε θα «επιστρέφει» τα επιπλέον ποσά.  

Όπως και στις περιπτώσεις των έργων ΑΠΕ με Feed in Premium, η λειτουργική ενίσχυση των μονάδων θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ – στην περίπτωση, βέβαια, που δεν έχουν ανακτήσει από τις αγορές τα έσοδα που προβλέπονται από την «κλειδωμένη» αποζημίωσή τους. Επίσης, οι τυχόν υπερανακτήσεις θα αποτελούν εισροές προς τον ΕΛΑΠΕ. 

Με την ίδια τροπολογία του ΥΠΕΝ, θα θεσμοθετείται επίσης το πλαίσιο επενδυτικής ενίσχυσης έργων αποθήκευσης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία πρόκρισης των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για αυτό τον σκοπό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως έχει γράψει το energypress, στόχος του ΥΠΕΝ είναι ο πρώτος διαγωνισμός να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο, ώστε να «κλειδώσει» χρηματοδότηση το μισό χαρτοφυλάκιο από τις μονάδες αποθήκευσης 800-900 Μεγαβάτ που θα είναι επιλέξιμες. 

Κώστας Δεληγιάννης | energypress

Τροπολογία καταθέτει το ΥΠΕΝ δίνοντας δυνατότητα λειτουργικής ενίσχυσης στους σταθμούς αποθήκευσης – Με διαγωνισμό και μοντέλο Feed in Premium ανά MW η αποζημίωση