Συσκευασία: Επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση;

04 05 2023 | 07:59EurActiv.com

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια εκτεταμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις συσκευασίες, η οποία εισάγει για πρώτη φορά υποχρεωτικούς στόχους επαναχρησιμοποίησης για συσκευασίες όπως τα μπουκάλια ποτών και τα κουτιά παράδοσης ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε αυτή την ειδική έκθεση, η EURACTIV εξετάζει τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι αλλαγές στην αγορά συσκευασίας και κατά πόσο θα ωφελήσουν το περιβάλλον και την κοινωνία.

 

 

 

 

cover photo: Σε αυτή την ειδική έκθεση, η EURACTIV εξετάζει τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτές οι αλλαγές στην αγορά συσκευασίας και κατά πόσο θα ωφελήσουν το περιβάλλον και την κοινωνία. [richardjohnson / Shutterstock]

 

σ