Συγκεκριμένα project αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο μεταφοράς προτείνει σε ΡΑΕ και ΥΠΕΝ ο ΑΔΜΗΕ.

16 05 2020 | 09:21

Ώριμες προτάσεις έχει να κάνει πλέον ο ΑΔΜΗΕ προς το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ σχετικά με τη δραστηριοποίησή του σε έργα και υπηρεσίες αποθήκευσης ενέργειας, όπως τουλάχιστον ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Διαχειριστή Γιάννης Μάργαρης, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Τα στελέχη του Διαχειριστή θα παρουσιάσουν αύριο, στη σχετική ημερίδα της ΡΑΕ, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν λάβει, αλλά και συγκεκριμένα projects που έχουν μελετήσει.

Ταυτόχρονα ο ΑΔΜΗΕ έχει σειρά σημαντικών συναντήσεων με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες αποθήκευσης, έτσι ώστε να καταλήξει στο εύρος κιαι το είδος των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει, προς αυτή την κατεύθυνση, στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς.

Ο ΑΔΜΗΕ προσδοκά να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ο οποίος τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αποθήκευσης, να επιτρέπει και τη δική του δραστηριοποίηση.

Ο Διαχειριστής εξετάζει να αξιοποιήσει την πολυετή εμπειρία διαχείρισης του ηλεκτρικού συστήματος, για στοχευμένες εφαρμογές αποθήκευσης με σκοπό την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του δικτύου μεταφοράς, την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, καθώς και τη συμβολή στην επάρκεια και την εφεδρεία εκτάκτων αναγκών στα νησιά που διασυνδέονται. Μάλιστα ο ΑΔΜΗΕ δεν «βλέπει» μόνο τη διαχείριση τέτοιων εφαρμογών, καθώς ενδιαφέρεται επίσης και για την υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης, ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλες εταιρείες.

 

 

14 Μαϊου 2020

energypress