Στο 21% κατά μέσο όρο η συμμετοχή των ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα το πρώτο εξάμηνο του 2020 - Τι συνέβη σε κάθε νησί

Σταθερό παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά την περίοδο ΙανουάριοςΙούνιος 2020, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής στα ΜΔΝ, το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ κυμαίνεται από 19% έως 22,74% με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 21,04% για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες του ΔΕΔΔΗΕ όπου απεικονίζεται η συμμετοχή των ΑΠΕ ανά μήνα:

 

1

Ιανουάριος 2020

 

1

Φεβρουάριος 2020

 

1

Μάρτιος 2020

 

1

Απρίλιος 2020

 

1

Μάιος 2020

 

1

Ιούνιος 2020

 

Αν κανείς παρατηρήσει την συμμετοχή ανά μήνα σε κάθε νησί καταγράφονται σημαντικές διαφορές οι οποίες αποδίδονται κυρίως στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών και όχι στην προσθήκη νέας εγκατεστημένης ισχύος. Σε ότι αφορά την τελευταία παράμετρο οι προσθήκες το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 είναι ελάχιστες, από 440,15 MW σε 440,75 MW.

Στα στοιχεία του Ιανουαρίου 2020 καταγράφονται 89 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 306,15 MW και 1.688 φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 129, 75 MW, ενώ τον Ιούνιο του 2020 είναι 90/306,75 MW και 1.688/129.75MW, αντίστοιχα. Στην περίπτωση των αιολικών το 65% «φιλοξενείται» στην Κρήτη και ακολουθεί με ποσοστό 16% η Ρόδος και αναλόγως στα φωτοβολταϊκά 60% στη Κρήτη και 14% στη Ρόδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου 2020. Η νέα προσθήκη στο δίκτυο αφορά ένα αιολικό πάρκο στη Σάμο

Αν δούμε, επίσης, τα στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της περιόδου 2018-2020 επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η βουτιά στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η βουτιά αποδίδεται στην πρωτοφανή μείωση της τουριστικής κίνησης στη χώρα, που είχε σαν αποτέλεσμα τη μη λειτουργία των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων. Ενδεικτικό είναι ότι η ηλεκτροπαραγωγή στα ΜΔΝ έφτασε τις 334 MWh τον Ιούνιο του 2020, όταν ένα χρόνο πριν ήταν 538 MWh, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα.

 

1

Ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 2018-2020

energypress