Στο 1,5 GW τα έργα ΑΠΕ που έχουν λάβει αδειοδότηση στη Δράμα - Οι πίνακες και τα στοιχεία της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ έχει χορηγήσει 36 άδειες παραγωγής φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 436,75 MW στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, όπως προκύπτει από έγγραφο που διαβίβασε η αρχή στη Βουλή.

Από τα ανωτέρω, 6 έργα συνολικής ισχύος 13,81 MW βρίσκονται σε λειτουργία, 10 έργα συνολικής ισχύος 100 MW έχουν λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ τα υπόλοιπα 20 έργα συνολικής ισχύος 322,94 MW βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της αδειοδοτικής τους διαδικασίας. Αναλυτικά στοιχεία των ανωτέρω παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

dd

Πέραν των ανωτέρω, έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ 15 αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών για βεβαίωση παραγωγού με συνολική ισχύ 1003,8 μεγαβάτ:

f

 

 

8 Iουλίου 2021

energypress