Στα 7.8 GW το δυναμικό ΑΠΕ στην Ελλάδα - Οι αλλαγές ανά τεχνολογία το διάστημα Ιανουάριος - Νοέμβριος 2020 στο διασυνδεμένο και ΜΔΝ.

Πρώτα τα αιολικά και ακολούθως τα φωτοβολταϊκά φαίνεται να είναι η σειρά στη κατάταξη του 2020 ως προς την νέα εγκατεστημένη ισχύ που προστέθηκε στο σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ΔΑΠΕΕΠ, όπως αποτυπώνονται στο νεότερο δελτίοΝοεμβρίου 2020.  

Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020, τοαιολικό δυναμικό της χώρας αυξήθηκε κατά 442,75 MW και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά με πρόσθετο δυναμικό 394,28MW

Δίχως να αναμένονται σημαντικές αλλαγές με την προσθήκη και των σχετικών στοιχείων του Δεκεμβρίου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην κατηγορία των αιολικών ανέρχεται σε4.064,25 MW (από 3.621,5 MW) και στα φωτοβολταϊκά σε2.832,18 MW (από 2.427,9 MW), συνυπολογίζοντας τόσο το Διασυνδεδεμένο Σύστημα όσο και το μη διασυνδεδεμένο.  

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές το ενδεκάμηνο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 και η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:  

Φωτοβολταϊκά σε στέγες: 375,34MW από 375,2MW τον Ιανουάριο του 2020 

ΜΥΗΣ: 243,3MW από 241,3MW 

Βιοαέριο-Βιομάζα: 96,41MW από 89,4MW 

ΥΒΣ/ΑΠΕ: 2,95MW από 2,95MW 

ΣΗΘΥΑ & Κατανεμόμενες ΣΗΘΥΑ: 234,65MW από 233,4MW 

Σε συνολικούς αριθμούς, ο ΔΑΠΕΕΠ εκτιμάει την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τεχνολογιών ΑΠΕ σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας σε 7.849 MW και την αντίστοιχη παραγωγή ενέργειας σε 14.427 GWh για το 2020.  

δ
πηγη: Δελτίο ΔΑΠΕΕΠ, Νοέμβριος 2020

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε φαίνεται αναλυτικά η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος τόσο στο διασυνδεδεμένο σύστημα όσο και στο μη διασυνδεδεμένο, αντίστοιχα.   

σ
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, Δελτίο ΔΑΠΠΕΠ, Νοέμβριος 2020
δ
Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΕΕΠ, Νοέμβριος 2020

Τέλος, ο ΔΑΠΕΕΠ υπολογίζει στα 1.601 μεγαβάτ τις νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ για το 2021, εκ των οποίων 640 MW για τα Αιολικά, 932 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ. (Δείτε περισσότερα εδώ).

 

 

 

4 Φεβρουαρίου 2021

energypress