Στα 7 GW οι υπό αξιολόγηση αιτήσεις για αποθήκευση στη ΡΑΕ - 187 αιτήσεις υποβλήθηκαν από τις αρχές του 2020

Από τις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ 187 αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής και αποθήκευσης συνολικής ισχύος 11,840MW, οι οποίες καθώς δεν υπάρχει ακόμη θεσμικό πλαίσιο αξιολογούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ανέφερε προχθές στην ημερίδα της ΡΑΕ ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων και Μητρώων, Ιωάννης Χαραλαμπίδης.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για μονάδες αποθήκευσης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

v Σε μονάδες «Καθαρής αποθήκευσης» με ανεξάρτητο σημείο σύνδεσης.

v Σε μονάδες αποθήκευσης που συνδυάζονται με εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με κοινό σημείο σύνδεσης.

Επίσης την περίοδο 2009 – 2012 υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ 13 αιτήσεις συνολικής ισχύος 3 GW για μονάδες αντλησιοταμίευσης.

Συνολικά οι Άδειες Παραγωγής και Αποθήκευσης που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕ είναι 103, συνολικής ισχύος 7.814MW. Οι αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής και Αποθήκευσης που είναι σε αξιολόγηση από τη ΡΑΕ είναι 97, συνολικής ισχύος 7.061MW

Αναφερόμενος στην αδειοδότηση έργων ΑΠΕ τόνισε πως από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και σήμερα, έχει αξιολογηθεί το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί, έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις παραγωγού για τις αιτήσεις έως και τον Φεβρουάριο του 2021 και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθούν και οι βεβαιώσεις παραγωγού για τις αιτήσεις του κύκλου του Ιουνίου 2021.

Συνολικά εκδόθηκαν 2.765 βεβαιώσεις παραγωγού, συνολικής ισχύος 55.318 ΜW, ενώ συνολικά οι Βεβαιώσεις Παραγωγού/Άδειες Παραγωγής που έχουν εκδοθεί από τη ΡΑΕ είναι 5.321, συνολικής ισχύος 85.248 MW.

 

 

 

17 Σεπτεμβρίου 2021

energypress