Στα 1.8GW η πρόβλεψη του ΔΑΠΕΕΠ για νέες ΑΠΕ το 2021

Το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για νέα έργα ΑΠΕ, τουλάχιστον σε επίπεδο business plan, επιβεβαιώνουν οι νεότερες εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ για την διείσδυση της πράσινης ενέργειας το νέο έτος, όπως αποτυπώνονται στο δελτίο του ΕΛΑΠΕ για τους μήνες Αύγουστος-Οκτώβριος 2020 που δημοσιεύτηκε εχθές.

Ειδικότερα, η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.849 MW και η κατανομή διείσδυσης είναι 640 MW για τα αιολικά, 912 MW για τα φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για έργα βιομάζας και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ. Ο ρυθμός και η εξέλιξη της διείσδυσης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα από το δελτίο.

1

Έργα ΣΕΔΠ

Ενδιαφέρον έχει να κοιτάξει κανείς την εξέλιξη που είχαν τα έργα με συμβάσεις ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (ΣΕΔΠ) το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020, βάσει και των διαθέσιμων στοιχείων.

Σε όρους εγκατεστημένης ισχύος τα αιολικά από 683 τον Ιανουάριο βρέθηκαν στα 1084,26 MW δέκα μήνες μετά, ενώ, υπερδιπλασιασμό έχουμε για την κατηγορία των φωτοβολταϊκών από 122,65MW σε 184,61MW. Ανάλογη ανοδική εικόνα παρουσιάζουν και οι άλλες τεχνολογίες, δηλαδή, τα μικρά υδροηλεκτρικά, τα έργα βιοαερίου-βιομάζας και τα ΣΗΘΥΑ. Για το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020, η εγκατεστημένη ισχύς και η παραγωγή ενέργειας (GWh) για όλες τις τεχνολογίες μονάδων με ΣΕΔΠ ανέρχεται σε 1484,25 MW και 2098,44 GWh.

1

1

 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, από τις 13.934 ενεργές συμβάσεις οι 362 είναι συμβάσεις ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης και αντιπροσωπεύουν ισχύ 1,40 GW, παραγωγή 0,329 TWh και καθαρής αξίας 17,13 εκατομμύρια ευρώ και μεσοσταθμικής τιμής 52,01 €/MWh.

Σύμφωνα με το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, τον Αύγουστο του 2020 συνδέθηκαν 121 νέα MW, εκ των οποίων 115 με ΣΕΔΠ και τον Σεπτέμβριο του 2020 συνδέθηκαν 71 νέα MW, εκ των οποίων 66 με ΣΕΔΠ.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι σταθμοί με σύμβαση ΣΕΔΠ, είναι οι σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης και συνάπτουν Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΣΕΔΠ).

 

 

energypress

30 12 2020