Στ. Γριμάνης: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Τι φέρνει το «πράσινο» για το mega υβριδικό στο Αμάρι

20 04 2022 | 09:15

Ένα ακόμη, αλλά καθοριστικό, βήμα για να μπει σε τροχιά υλοποίησης το φιλόδοξο και πρωτοποριακό έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στο Αμάρι της Κρήτης έγινε με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την έγκριση του, την περασμένη Παρασκευή.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο υβριδικό έργο στην Ευρώπη, συνολικού ύψους επένδυσης 240 εκατ. ευρώ, το οποίο ενσωματώνει καινοτόμο σχεδιασμό σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΣΕ, η επενδυτική πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός υβριδικού σταθμού, ο οποίος αξιοποιεί στο μέγιστο την αιολική παραγωγή 26 ανεμογεννητριών (μονάδες ΑΠΕ) καθώς τη συνδυάζει με σχήμα ελεγχόμενης λειτουργίας. Ο συνδυασμός υδροηλεκτρικής και αιολικής παραγωγής δημιουργεί αυξημένες δυνατότητες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας και θα συμβάλει στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Το πρωτοποριακό αυτό έργο βασίζεται στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της παραγωγής αιολικής ενέργειας με την τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης σε ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα.

Θα αποτελείται από αιολικό πάρκο 26 ανεμογεννητριών στον Δήμο Σητείας και σύστημα αντλησιοταμίευσης στον υφιστάμενο ταμιευτήρα του φράγματος των Ποταμών, στους Δήμους Αμαρίου και Ρεθύμνου.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο αιολικά πάρκα, το ένα στη θέση «Φρούδια-Λυγιάς-Πλατύβολο», το οποίο περιλαμβάνει 14 ανεμογεννήτριες και το δεύτερο στη θέση «Τρούλα-Χαλκιάς-Κορφή», το οποίο περιλαμβάνει 12 ανεμογεννήτριες. Τα Α/Π περιλαμβάνουν συνολικά 26 Α/Γ, ισχύος 3MW έκαστη με συνολική εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτρικής παραγωγής 78ΜW.

Το δεύτερο σκέλος του έργου αφορά σύστημα άντλησης-ελεγχόμενης παραγωγής (ΣΕΠΑΕ–Σύστημα Ελεγχόμενης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας) που αξιοποιεί το υδάτινο δυναμικό του φράγματος (υφιστάμενο έργο) των Ποταμών Αμαρίου των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαδίου και Συβρίτου, των Δήμων Ρεθύμνης και Αμαρίου Ρεθύμνης. Η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού ορίζεται σε ονομαστική δυναμικότητα 75MW. Η λειτουργία του σταθμού θα παρέχει στο ηλεκτρικό δίκτυο της Κρήτης συνολική ετήσια παραγόμενη ενέργεια της τάξης των 226,56 GWh.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, στην αντικατάσταση καυσίμων και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς εκτιμάται πως θα αποτρέπει την έκλυση 241,028 τόνων CO2 σε ετήσια βάση.

Προβλέπονται ακόμη συνοδά έργα διασύνδεσης (σταθμός 20/150 kV και γραμμή εναέριας μεταφοράς υψηλής τάσης), και πολλαπλά οφέλη καθώς η επένδυση διασφαλίζει υψηλή εγχώρια προστιθέμενη που υπερβαίνει το 60% (άνω των 130 εκατ. ευρώ), αλλά και τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την κατασκευή θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας και 110 μόνιμες κατά την περίοδο λειτουργίας.

Επιπλέον, υπολογίζεται ότι θα τροφοδοτήσει τους τοπικούς δήμους και κοινότητες με 110 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετα έσοδα σε ορίζοντα 25ετίας.

«Θωρακίζει» ενεργειακά την Κρήτη

Η υλοποίηση του project θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ελλείμματος της Κρήτης καθώς θα εξασφαλίζει πλήρη ευελιξία και ασφάλεια εφοδιασμού, τόσο στην παρούσα φάση όσο και μετά τη διπλή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επικουρικές υπηρεσίες και δυνατότητα μαζικής αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας. Το όφελός του, βάσει αντίστοιχων μελετών, υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ, προστατεύοντας το νησί από κινδύνους μπλακάουτ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για το εν λόγω έργο ήδη από το 2011. Μάλιστα, κατά τη διαβούλευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο έλαβε περί τις 90 θετικές γνωμοδοτήσεις από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ η ΑΕΠΟ εγκρίθηκε και εκδόθηκε το 2018.

Με άλλα λόγια, εάν είχε επιτραπεί στην εταιρεία να προχωρήσει έγκαιρα στην υλοποίηση της επένδυσης, η Κρήτη θα είχε ήδη διασφαλισμένη ηλεκτρική επάρκεια. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, ισχύει το «κάλλιο αργά παρά ποτέ»…

(newmoney.gr)

Στ. Γριμάνης: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Τι φέρνει το «πράσινο» για το mega υβριδικό στο Αμάρι