Σε λειτουργία το νέο μικρό υδροηλεκτρικό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μακροχώρι ΙΙ στην Ημαθία

17 11 2023 | 10:49ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Στα 20 έφτασαν τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με 88 MW συνολική εγκατεστημένη ισχύ, μετά και την πρόσφατη προσθήκη του ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (δήμος Αλεξάνδρειας) και έχει εγκατεστημένη ισχύ 4,84 ΜW.

Γενικότερα η ΔΕΗ, θέλοντας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα ενεργειακή μετάβαση, φιλοδοξεί να καταστεί σύντομα η εταιρεία με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα αναπτύσσοντας το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Χρησιμοποιώντας ώριμες τεχνολογίες αποτελεί την μοναδική ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται ενεργά σε όλες τις μορφές Ανανεώσιμης Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Υδροηλεκτρικά), συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιοποίηση των ανεξάντλητων φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας και θέτοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει σήμερα 39 αιολικά πάρκα, 20 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 32 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 670 MW,

Σε ότι αφορά το νέο έργο ΜΥΗΕ Μακροχώρι ΙΙ, πρόκειται για ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα βέλτιστης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων της χώρας. Αξιοποιεί το νερό της διώρυγας  του ποταμού Αλιάκμονα η οποία αρδεύει περιοχές της Ημαθίας, της Πέλλας και της Θεσσαλονίκης (περίπου 900.000 στρέμματα) και υδροδοτεί το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Περιλαμβάνει υδροστροβίλους τύπου Kaplan S-type, με συνολική ονομαστική παροχή 75 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, οι οποίοι με τη βοήθεια  ηλεκτρογεννητριών 6.3 kV, καθώς και του υπόλοιπου κύριου και βοηθητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του νερού σε ηλεκτρική.

Πλέον, μαζί με το υφιστάμενο μικρό υδροηλεκτρικό Μακροχώρι Ι αντίστοιχης ισχύος, το οποίο παρομοίως αξιοποιεί τις παροχές της αρδευτικής διώρυγας προς ηλεκτροπαραγωγή, τα δύο μικρά υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα παράγουν κάθε χρόνο πάνω από 50 GWh πράσινης και καθαρής ενέργειας, που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 10.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, με τη λειτουργία τους αποφεύγεται η εκπομπή 15.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.