Σε δύο φάσεις ο υβριδικός σταθμός της Αστυπάλαιας - Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΥΠΕΝ

17 02 2022 | 12:37

Σε δύο φάσεις πρόκειται να αναπτυχθεί το Ειδικό Πιλοτικό Έργο της Αστυπάλαιας, το οποίο θα αποτελείται από νέες μονάδες παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ σε συνδυασμό με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και θα εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης της παραγωγής καθώς και της ζήτησης ενέργειας στο νησί σε συνάρτηση και με το δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Συγκεκριμένα, η σχετική υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε χθες και προβλέπει τα εξής:

 

(α) Η «Α’ Φάση» αποσκοπεί στην υλοποίηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (φ/β 3 MW), συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (7,2 MWh) και υποδομών διαχείρισης που θα επιτρέψουν να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον ίση με το 50% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Αστυπάλαιας, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκαταστημένοι και λειτουργούν στη νήσο, καθώς και κατά προτεραιότητα κάλυψη της ζήτησης ενέργειας για φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

(β) Η «Β’ Φάση» αποβλέπει στην αύξηση του επιπέδου διείσδυσης ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του τοπικού συστήματος, από 50% που προβλέπεται για την Α’ Φάση, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκαταστημένοι και λειτουργούν στη νήσο.

Ο σχετικός διαγωνισμός προβλέπεται να προκηρυχθεί από τη ΡΑΕ εντός εξαμήνου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Αρχής εντός δύο μηνών.

1