ΡΑΕ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον κοινό διαγωνισμό αιολικών-φωτοβολταϊκών.

14 02 2020 | 05:06

Σε συνέχεια της από 30/01/2020 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ, με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 204/2020 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκε η κοινή ανταγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ, η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την Προκήρυξη.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως με την υπ’ αριθ. 260/2020 Απόφασή της, η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Αρχή αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 204/2020 Απόφασής της ως προς την δημοπρατούμενη ισχύ από 500MW σε 600MW.

Απόφαση 260/2020

Σημειώνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ότι στις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής αρκεί η αναφορά στην υπ’ αριθ. 204/2020 Απόφαση της Αρχής (τρέχουσα κοινή ανταγωνιστική διαδικασία).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://register.marketsite.gr/rae

και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθούν λεπτομερείς Οδηγοί:

1. Οδηγός εγγραφής φυσικού προσώπου

2. Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη

3. Οδηγός εγγραφής νέου χρήστη σε υπάρχουσα εταιρεία

4. Οδηγός εγγραφής κοινοπραξιών / Συγκροτημάτων Σταθμών ΑΠΕ

5. Οδηγός υποβολής Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:00

 

 

 

 

12 Φεβρουαρίου 2020

Energypress