ΡΑΕ - Αρνητικοί οι προμηθευτές στις προτάσεις για τα τιμολόγια ρεύματος

Μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας κατά τη σύγκριση των προσφερόμενων τιμολογίων ρεύματος, καθώς και ενημέρωσης των καταναλωτών, προκρίνουν σχεδόν στο σύνολό τους οι εταιρείες προμήθειας για τη βελτίωση λειτουργίας της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με βάση τις τοποθετήσεις που υπέβαλαν στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, σχετικά με τις προτάσεις της Αρχής για αναμόρφωση των παρεχόμενων τιμολογίων, οι προμηθευτές επισημαίνουν πως η πλειονότητα των παρεμβάσεων θα οδηγήσει στην τυποποίηση των παρεχόμενων συμβολαίων. Έτσι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί ο ανταγωνισμός στην αγορά, αποβαίνοντας εις βάρος των καταναλωτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες τοποθετούνται αρνητικά στις τρεις βασικές προτάσεις της ΡΑΕ, ξεκινώντας από την κατάργηση της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Επίσης, τάσσονται κατά στην κατάργηση του παγίου, όπως και στην εφαρμογή ενός προκαθορισμένου ορίου στο ύψος της επιβάρυνσης που μπορούν να προκαλέσουν οι ρήτρες αναπροσαρμογής. 

Ανάκτηση κόστους 

Όσον αφορά την κατάργηση της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, οι προμηθευτές επισημαίνουν ότι  η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί δικλείδα ασφαλείας, η οποία εγγυάται πως ο πάροχος θα ανακτήσει το κόστος απόκτησης ενός πελάτη, στην περίπτωση που αυτός αποφασίσει να διακόψει το συμβόλαιό του νωρίτερα από τον προκαθορισμένο χρόνο. Έτσι, με δεδομένο ότι τα κυμαινόμενα τιμολόγια συνδέονται με πρόσθετες παροχές στον καταναλωτή, η ρήτρα διασφαλίζει πως ο προμηθευτής θα ανακτήσει το ποσό για αυτές τις πρόσθετες παροχές. 

Όπως σημειώνουν, σε μία τέτοια περίπτωση ένας καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει κάθε φορά την προσφορά με το «δώρο» που επιθυμεί και στη συνέχεια θα αλλάζει οποτεδήποτε ελεύθερα προμηθευτή, για να εκμεταλλευτεί κάποια άλλη προσφορά. Παράλληλα, η κατάργηση της ρήτρας θα άφηνε απροστάτευτους τους προμηθευτές από καταναλωτές που θα μετακινούνταν από πάροχο σε πάροχο, αδιαφορώντας για την εξόφληση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους μετά την αποχώρησή τους.

Όσον αφορά την εφαρμογή προκαθορισμένου «πλαφόν» στην επιβάρυνση από τις ρήτρες αναπροσαρμογής, οι προμηθευτές επισημαίνουν ότι οι ρήτρες χρησιμοποιούνται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων για να υποκαταστήσουν τους μηχανισμούς που θα έπρεπε να υπάρχουν στη χονδρεμπορική αγορά και οι οποίοι θα επέτρεπαν στους προμηθευτές να περιορίσουν την έκθεσή τους στο ρίσκο των διακυμάνσεων των χονδρεμπορικών τιμών. Επομένως, ο καθορισμός ενός μέγιστου ορίου θα έθετε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Απαραίτητο το πάγιο 

Ακόμη και οι εταιρείες που συναινούν καταρχήν με το μέτρο, επισημαίνουν πως προϋπόθεση είναι να μην αποτελέσει αντικείμενο ρυθμιστικής απόφασης και να μην επιβληθεί η οριζόντια εφαρμογή του σε όλη την αγορά. Η αριθμητική τιμή αυτού του πλαφόν θα πρέπει επίσης να αποτελεί αντικείμενο της επιχειρηματικής απόφασης κάθε εταιρείας, αλλά και να διαφέρει ακόμα και σε επίπεδο εμπορικού προγράμματος. 

Ωστόσο, η υιοθέτηση του ορίου θα έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η εν λόγω εμπορική του απόφαση θα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους όρους του σχετικού εμπορικού προγράμματος και θα επικοινωνείται με σαφήνεια σε όλες τις προωθητικές ενέργειες που υλοποιούνται για αυτό, με μία διατύπωση όπως η ακόλουθη «το όριο της Χρέωσης Προμήθειας για το εν λόγω πρόγραμμα είναι απεριόριστο και προσφέρεται χωρίς δεσμεύσεις από τον Προμηθευτή». 

Τέλος, όσον αφορά το πάγιο, αρκετοί προμηθευτές επισημαίνουν πως στόχος της είναι να ανακτηθούν τα κόστη διαχείρισης από παροχές (όπως π.χ. τα εξοχικά) στις οποίες για σημαντικά χρονικά διαστήματα η κατανάλωση είναι μηδενική. Επομένως, μέσω της μικρής επιβάρυνσης του παγίου, δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις η δυνατότητα στις εταιρείες να καλύπτουν τα έξοδα διαχείρισης των μετρητών που εκπροσωπούν.  

Οι καταναλωτικές οργανώσεις 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι καταναλωτικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ των παρεμβάσεων της ΡΑΕ. Έτσι, συμφωνούν με τη εφαρμογή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης μόνο στα σταθερά τιμολόγια, όπως επίσης και στη θέσπιση η θέσπιση ορίου στην προσαύξηση της χρέωσης ενέργειας. 

Μάλιστα, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) ότι δεν είναι αρκετό να περιλαμβάνονται στην προσυμβατική ενημέρωση κάθε υποψήφιου πελάτη οι μαθηματικοί τύποι και οι παράμετροι υπολογισμού των ρητρών αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας, αφού ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντιληφθεί τις τιμές που θα πληρώσει. Αντίθετα, θα πρέπει να δίνεται ένα παράδειγμα για το ποσό που θα  πληρώσει ο καταναλωτής για κατανάλωση 1000 kWh με σταθερό τιμολόγιο και για 1000 kWh με κυμαινόμενο τιμολόγιο. 

(insider.gr)

 

 

 

23 Σεπτεμβρίου 2021