ΡΑΕ: Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τη μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου του ΑΔΜΗΕ – Τι αναφέρει ο Διαχειριστής, ο ΕΣΑΗ και ο ΕΣΠΕΝ

08 07 2021 | 10:00

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 21 Μαΐου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της Αρχής για την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ με την εισαγωγή πρόσθετων κινήτρων για την αποδοτικότερη λειτουργία του Διαχειριστή και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενημερώνει για την υποβολή απόψεων από τρεις Συμμετέχοντες.

Συμμετέχοντες:

  1. Αποστολέας: ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (με το Ι-305795/2.7.2021, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακαλεί την εμπιστευτικότητα του εγγράφου)

Αριθμός πρωτοκόλλου:  Ι-304089 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 07/06/2021

  1. Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΝ)

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304248 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 08/06/2021

  1. Αποστολέας: Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304637 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 14/06/2021

 

 

 

8 Ιουλίου 2021

energypress