Πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ για την Ενεργειακή Ένδεια

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ με θέμα την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας στη χώρα μας.

Στη Συνδιάσκεψη όπου μετά από σχετική πρόσκληση, συμμετέσχον αντιπρόσωποι Δήμων από όλες τις κλιματικές περιοχές της χώρας, διαπιστώθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και συντονισμός δράσεων για το θέμα αυτό.

Στη διάρκεια της συνδιάσκεψης επισημάνθηκε ότι η ανάγκη αναζήτησης και διατύπωσης μίας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης λύσης, στο πλαίσιο των ασκούμενων πολιτικών μετάβασης σε οικονομία μηδενικών εκπομπών, διαμορφώνει την αναγκαιότητα επεξεργασίας προτάσεων ενσωμάτωσης των Ενεργειακά Πτωχών Καταναλωτών στις πολιτικές αυτές.

Η πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ στοχεύει στον μετασχηματισμό των ενεργειακά πτωχών καταναλωτών σε αυτό-παραγωγούς Η/Ε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διαδικασία που το ΚΕΠΑ προτείνει να γίνει με την βοήθεια του Δομημένου Πολιτικού Διαλόγου (ΔΠΔ), που αντιστοιχεί στην σταδιακή εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στην σχεδίαση και υλοποίηση κατάλληλων επενδυτικών προγραμμάτων.

Για την εκπόνηση της σχετικής προκαταρτικής μελέτης το ΚΕΠΑ σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες Δήμους έχει υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. Μία 2η ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με τους ενδιαφερόμενους Δήμους, στους οποίους έχει διανεμηθεί ένα αρχικό κείμενο προβληματισμού, σχεδιάζεται για το 1ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.