Προβληματισμός στους μικρούς παραγωγούς για το «κλείδωμα» ταρίφας εκτός διαγωνισμών στο τέλος του 2022

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σε μικρά φωτοβολταϊκά η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2022 για «κλείδωμα» ταρίφας εκτός διαγωνισμών, που έχει τεθεί από την πρόσφατη ρύθμιση του ΥΠΕΝ για την υπογραφή σύμβασης με τον ΔΑΠΕΕΠ για έργα με Feed in Tariff. 

Θεωρητικά, το διάστημα του 1,5 σχεδόν χρόνου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μοιάζει επαρκές ώστε ένα μικρό φωτοβολταϊκό να έχει διασφαλίσει σύνδεση στο δίκτυο, ώστε να μπορέσει να μπορέσει να κατακυρώσει τιμή αναφοράς χωρίς τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία.

Όμως, παράγοντες του χώρου εκφράζουν ζωηρή αμφιβολία -ειδεμή και βεβαιότητα περί του αντιθέτου- για το αν και κατά πόσο ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει μέχρι ολοκληρώσει την επεξεργασία των αιτημάτων των υποψήφιων επενδυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το «κλείδωμα» ταρίφας εκτός διαγωνισμών.

Συνομιλητές του energypress επισημαίνουν ότι η μέχρι τώρα πείρα δείχνει πως είναι μάλλον απίθανο ο ΔΕΔΔΗΕ να έχει απαντήσει έγκαιρα σε όλα τα αιτήματα σύνδεσης, με αποτέλεσμα πολλά έργα να κινδυνεύουν να μείνουν “στον αέρα”, εφόσον δεν θα προλάβουν την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2022 για να υπογράψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ.

Το πρόβλημα, δε, επιτείνεται λόγω της γνωστής κατάστασης “κορεσμού” του δικτύου σε πολλές περιοχές. Στις περιπτώσεις αυτές, η απάντηση στο αίτημα σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ θα είναι, προφανώς, απορριπτική, και -με βάση τους συνήθεις χρόνους επεξεργασίας των αιτημάτων από τον Διαχειριστή- είναι πολύ πιθανό να δοθεί λίγους μόλις μήνες προτού εκπνεύσει η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Σε αυτή τη βάση, παράγοντες του χώρου εκτιμούν ότι η διαδικασία που προσδιορίζεται από την ρύθμιση του ΥΠΕΝ θα αποβεί ατελέσφορη για πολλούς μικροπαραγωγούς, οι οποίοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δεν θα προλάβουν να υπογράψουν σύμβαση με τον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι το τέλος του 2022.

Ατελέσφορη για τα μικρά φωτοβολταϊκά και η διέξοδος που προσφέρουν οι επενδύσεις του ΔΕΔΔΗΕ

Τέτοιες περιπτώσεις θα στερηθούν εκ των πραγμάτων το δικαίωμα να επωφεληθούν από τη διέξοδο για τα μικρά φωτοβολταϊκά που επιδιώκει να δώσει ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως έγραψε πρόσφατα το energypress.

Στα χαρτιά, όσοι έχουν απορριπτικές απαντήσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ σε αιτήματα για παροχή όρων σύνδεσης σε νέα έργα ΑΠΕ μπορούν, μέσα σε ένα μήνα, να ζητήσουν να μπει η μονάδα τους στη λίστα επιλαχόντων, ώστε να παραμείνει υποψήφια για σύνδεση στην περίπτωση που υπάρξει στην πορεία διαθέσιμος ηλεκτρικός «χώρος». Εφόσον το σχετικό αίτημα ανανεώνεται κάθε χρόνο, το έργο μπορεί να διατηρηθεί στη λίστα επιλαχόντων για μια πενταετία.

Όμως, σε περίπτωση που τα μικρά φωτοβολταϊκά δεν εξασφαλίσουν τιμές εκτός διαγωνισμών, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, η προαναφερθείσα διαδικασία στερείται επί τους ουσίας νοήματος για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Πολύ περισσότερο, μάλιστα, από τη στιγμή που οι τιμές απορρόφησης του ρεύματος στο μεταξύ θα πέφτουν, κάτι που θα πλήττει περαιτέρω τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

 

 

 

31 Αυγούστου 2021

energypress