ΠΟΣΠΗΕΦ: Η τροπολογία της κυβέρνησης αντί να λύσει ζητήματα ενεργειακού κόστους προχωρά σε διευθετήσεις συμφερόντων

16 03 2024 | 07:35

Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση αλλάζει τους κανόνες σχετικά με τις προτεραιότητες με πραξικοπηματικού τύπου τροπολογίες που ψηφίζονται σε άσχετα νομοσχέδια και χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση.

Η  Τροπολογία με αφορμή τα διμερή συμβόλαια για τη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ και  τους Αγρότες, η οποία περιέχεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης!! προχωράει σε τροποποίηση των προτεραιοτήτων,  προφανώς   προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εταιρειών, που οι καθυστερημένες  αιτήσεις τους από τα «αζήτητα» παρακάμπτουν τη σειρά  και  γίνονται  Χρυσοφόρα έργα. Στην ουσία η Κυβέρνηση παραβιάζει τη δική της Υπουργική Απόφαση με την οποία μοίρασε φωτογραφικά τον ηλεκτρικό χώρο, επιχειρώντας να μοιράσει τώρα και την μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση της χώρας σε συγκεκριμένους καθετοποιημένους παρόχους - παραγωγούς. Σχετικά με την επίμαχη τροπολογία η ΠΟΣΠΗΕΦ επισημαίνει τα εξής:

  1. Δεν υφίσταται κανένας λόγος να δοθούν νέες οριστικές προσφορές σύνδεσης σε παραγωγούς για διμερή συμβόλαια, τη στιγμή που υπάρχουν αρκετά GW Φ/Β Σταθμών που έχουν οριστικές προσφορές σύνδεσης και περιμένουν κάποιο διαγωνισμό για να κλείσουν ταρίφα. Θα μπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση να διεξάγει άμεσα έναν διαγωνισμό και να κατοχυρώσουν PPA όσοι προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ αυτών που έχουν ήδη στα χέρια τους οριστική προσφορά σύνδεσης. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί πρέπει να λάβουν προσφορά σύνδεσης και μάλιστα με προνομιακές τιμές συγκεκριμένοι Φ/Β Σταθμοί; Δεν είναι αρκετά τα 15GW ενεργών ΟΠΣ για να προσφερθούν PPA;  
  2. Ως φύλλο συκής εμφανίζει η κυβέρνηση τη θεωρητικά χαμηλή τιμή που θα λάβουν οι αγρότες που κατά το υπουργείο θα κυμαίνεται από 9,3 – 11cents/kwh. Η τιμή αυτή όμως, ήδη σήμερα είναι ακριβή και έχει ξεπεραστεί από την αγορά. Εάν η κυβέρνηση επέλεγε το διαγωνισμό για εξασφάλιση PPA μεταξύ των έργων που έχουν ήδη οριστική προσφορά σύνδεσης, οι τιμές που θα κατοχυρώνονταν θα ήταν της τάξεως των 3-4 cents/ kwh, που μαζί με τις λοιπές χρεώσεις των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχονταν στο επίπεδο των 5cents/ kwh για 10ετή διάρκεια και οι αγρότες θα είχαν πραγματικά μεγάλο όφελος. Με τις επιλογές της κυβέρνησης όμως, οι αγρότες αντί να ωφελούνται παγιδεύονται σε τιμές πολύ υψηλότερες από αυτές που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν εάν διεξάγοταν διαγωνισμός μεταξύ όσων έχουν ήδη οριστικές προσφορές σύνδεσης και δεν έχουν κλειδώσει ταρίφα.
  3. Υπάρχει και η δεξαμενή των Φ/Β Σταθμών που έχουν ήδη συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης και έχουν λάβει διετή αναστολή προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε σύναψη διμερών συμβολαίων. Οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 6,5 - 7cents. Γιατί η κυβέρνηση δεν επιλέγει ούτε αυτά τα έργα προκειμένου να συναφθούν τα PPA αγροτών και επιχειρήσεων ; Τι το διαφορετικό θα έχουν αυτοί οι νέοι Φ/Β σταθμοί που θέλει να αδειοδοτήσει η κυβέρνηση; Το μόνο που θα κάνουν θα είναι να επιβαρύνουν τους υφιστάμενους Φ/β Σταθμούς και να οδηγούμαστε σε περιορισμούς έγχυσης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκατοντάδων μικρομεσαίων επενδύσεων Φ/Β. 
  4. Οι νέοι αυτοί Φ/Β Σταθμοί μάλιστα που θα αδειοδοτηθούν με τη συγκεκριμένη τροπολογία, ΔΕΝ θα εμπίπτουν στους περιορισμούς έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν οι υπόλοιποι Φ/Β Σταθμοί! Αυτό εισάγει μία ακόμη διάκριση στις κατηγορίες των ΑΠΕ. Είναι εμφανές ότι η πολιτική πλέον ασκείται σε επίπεδο πιέσεων: όποιος πιέσει περισσότερο τον Πρωθυπουργό, παίρνει προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων με προνομιακούς όρους.
  5. Τα ασφυκτικά χρονικά διαστήματα που τίθενται για την πλήρωση των κριτηρίων της τροπολογίας ενισχύουν την άποψη ότι πρόκειται για συγκεκριμένους Φ/Β Σταθμούς οι οποίοι έχουν δρομολογηθεί εδώ και πολύ καιρό.
  6. Θα έχουν ποινή αφαίρεσης της άδειας εάν δεν υλοποιηθούν εγκαίρως, όπως όλοι οι άλλοι Φ/Β Σταθμοί; Στην τροπολογία δεν αναφέρεται κάτι, παρά μόνο ότι εάν δεν υλοποιηθούν εγκαίρως απλά θα εμπίπτουν στου περιορισμούς έγχυσης που εμπίπτουν όλοι οι Φ/Β Σταθμοί.  
  7. Μας  κάνει  μεγάλη  Εντύπωση  η  Αποκλειστική  Προθεσμία  στην  οποία  καλείται ο Υπουργός εντός 20 ημερών από την έναρξη  ισχύος  παρόντος να εκδώσει Υπουργική απόφαση όπου θα ορίζεται η συνολική  Εγκατεστημένη ισχύς στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. Αν το  Υπουργείο είχε δείξει την ίδια σπουδή  με το Ν5037/2023 για το  VIRTUAL NET BILLING που περιμένει 12 μήνες  μία  Υπουργική  απόφαση  για  να  ενεργοποιηθεί, μία  μεγάλη κατηγορία αν όχι  όλοι οι  Ενδιαφερόμενοι θα  μπορούσαν  να  κάνουν χρήση  της  Αυτοπαραγωγής σε Πραγματικό  χρόνο και μάλιστα με κόστος κάτω του 50% από αυτό της εν λόγω τροπολογίας

 

Δυστυχώς η τροπολογία της κυβέρνησης αντί να λύσει ζητήματα ενεργειακού κόστους προχωρά σε διευθετήσεις συμφερόντων, επιβαρύνοντας στην ουσία τους αγρότες. Την ίδια στιγμή χορηγεί σε 1,3GW αχρείαστους νέους όρους σύνδεσης από το παράθυρο, επιτείνοντας το ήδη μεγάλο πρόβλημα των περιορισμών έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων μικρομεσαίων Φ/Β έργων.

D