Το περιβαλλοντικό διακύβευμα των Ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πράσινη οικονομία.  Δυστυχώς όμως στην καθημερινή πολιτική ατζέντα, όπως αυτή διαμορφώνεται στην Ελλάδα, λείπει ο προγραμματικός διάλογος επί πολιτικής βάσης σχετικά με το διακύβευμα των εκλογών της 9ης Ιουνίου για πολύ σοβαρά θέματα, όπως το περιβάλλον και αρκούνται σε μια άνευ ουσίας συζήτηση η οποία ούτε αφορά τους πολίτες, ούτε έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Τα κόμματα που μετέχουν δεν συνεισφέρουν μόνο τις δικές τους απόψεις αλλά και του ευρύτερου εκλογικού σχηματισμού που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ιδρυτικό και πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) και οι ευρωβουλευτές του είναι μέλη της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D). Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχουν συνεισφέρει θετικά στην διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικά δίκαιης Ευρώπης, που θα προστατεύει το περιβάλλον, τους πολίτες έναντι και των συνεχών αυξανόμενων κλιματικά κινδύνων. Αξίζει να τονιστεί ότι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (rescEU), στην δημιουργία του οποίου είχε συμβάλει τα μέγιστα εξάλλου ήταν  ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ  Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης. Ένας πραγματικός μηχανισμός αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές, όπως οι δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες που έπληξαν την χώρα μας.

Επίσης με τις παρεμβάσεις στο εθνικό κοινοβούλιο, στη δημόσια συζήτηση και όπου αλλού υπάρχει γόνιμο έδαφος έχουν αναπτυχθεί και τεθεί σε διαβούλευση οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ για το περιβάλλον.   Από την εκδήλωση του Τομέα Περιβάλλοντος για την «Αξιοβίωτη Ελλάδα 2030-Εθνικός διάλογος για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον», την ημερίδα στον ακριτικό Έβρο για την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον , καθώς και κείμενα πολιτικής για την συμφωνία για την βιοποικιλότητα του ΟΗΕ στο Μόντρεαλ, τις ΠΑΔ (Περιοχές Άνευ Δρόμων), την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση και εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών για το περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ εκφράζει με θετικό πρόσημο θέσεις για το περιβάλλον.

 Η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ έχει εξελιχθεί σημαντικά από τη θέσπιση του πρώτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον το 1972. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019) είναι ένα πρόσφατο παράδειγμα της προσπάθειας της ΕΕ να μετατρέψει την περιβαλλοντική πολιτική σε κύριο μοχλό της στρατηγικής της για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050, μεταξύ άλλων στόχων.

 Το  PES  αντιπροσωπεύει μια βιώσιμη, ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη Ευρώπη. Υποστηρίζει σθεναρά  μια φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προστασίας της φύσης και των πόρων της, καθώς και της καταπολέμησης της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής.

Συνεργάζεται με τα κόμματα-μέλη, τους υπουργούς, τους επιτρόπους και τους εταίρους σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη μιας κοινωνικά δίκαιης πράσινης μετάβασης, περαιτέρω δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με το Μανιφέστο του PES για τις  Ευρωεκλογές του 2024, το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, η μεγαλύτερη προοδευτική δύναμη στην Ευρώπη, οδεύει προς τις   εκλογές με συνεχή αποφασιστικότητα για τον μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και τη βελτίωση της ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας Ευρώπη βιωσιμότητας και δημοκρατίας.  Μια Ευρώπη όπου η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική  πρόοδος συμβαδίζει.

Στο  μανιφέστο για τις προσεχείς ευρωεκλογές , ανάμεσα στις 20   δεσμεύσεις  που συν αποφασίστηκαν από όλα τα κόμματα που είναι μέλη, μεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ, πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει η προστασία του περιβάλλοντος και η υπεράσπιση της υγείας των πολιτών. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, επιδιώκουν μια προστατευτική Ευρώπη που υπερασπίζεται τους ανθρώπους από το υψηλό κόστος ζωής, υπερασπίζεται τις θέσεις εργασίας τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και υπερασπίζεται την υγεία και το περιβάλλον τους

Μερικές από τις δεσμεύσεις παρουσιάζονται παρακάτω για να αποτελέσουν πεδίο γόνιμης συζήτησης .

  • Μια νέα Πράσινη και Κοινωνική Συμφωνία για μια δίκαιη μετάβαση με καθαρή, ασφαλή και αποδοτική ενέργεια· νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας  σε μια πράσινη κυκλική οικονομία.
  • Η επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, ώστε να καταστεί κλιματικά ουδέτερη η ΕΕ έως το 2050 το αργότερο.
  • Η βασική προτεραιότητα της ΕΕ πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας,  και ο αξιόπιστος ενεργειακός εφοδιασμός για όλους. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια υπό το  βάρος των υψηλών τιμών ενέργειας  και να εγγυηθεί η ΕΕ τον εφοδιασμό των πλέον ευάλωτων πολιτών της. Όλα αυτά όμως απαιτούν τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας προκειμένου να εγγυηθούμε τη σταθερότητα των τιμών και τη συνάφεια, να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές μας και να ενισχύσουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
  • Μέσω της Πράσινης Συμφωνίας, θα μειώσουμε τo περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ένωσης.
  • Κεντρικός στόχος είναι η αποκατάσταση και φροντίδα των δασών μας·
  • Η αντιμετώπιση της  «χημική ρύπανσης», ειδικά τα PFAS και μικροπλαστικά.
  •  Θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων με βάση τις εθνικές βέλτιστες πρακτικές, να βελτιώσουμε τη διαχείριση του εδάφους και να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα.
  • Η κρίση του κλίματος και της βιοποικιλότητας αποτελούν πραγματικές απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια και την  βιοπορισμός των αγροτών. Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης είναι η αλυσίδα που συνδέει την  εδάφη, τις κοινότητές μας, τα τρόφιμά μας και τα οικοσυστήματά μας.  Πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ για να στηρίξουμε αγρότες, ιδίως νέοι, γυναίκες και αγρότες μικρής κλίμακας, και γεωργοί. Διαφωνούμε ριζικά με την προσέγγιση των συντηρητικών ότι η βιωσιμότητα είναι ο εχθρός των αγροτών. Οι αγρότες πρέπει να υποστηριχθούν οικονομικά και τεχνικά για να επιτευχθούν οι  στόχοι για τη μετάβαση σε φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας.

Οι Ευρωεκλογές έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την ζωή μας και δεν θα πρέπει να μπαίνουν στον ολετήρα της στενής καθημερινής κομματικής πρακτικής. Αποτελούν ευκαιρία για διάλογο και συναίνεση στα μεγάλα. Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ είναι ίσως το μεγαλύτερο από αυτά και οφείλουμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Η συζήτηση πρέπει να γίνει με όρους πραγματικής πολιτικής, θέσεων και δεσμεύσεων . Τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής,  τόσο ο πρόεδρος, όσο και ο γραμματέας της ΚΕ  από κοινού με τον Τομέα Περιβάλλοντος, έδειξαν ότι είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας και είναι στην ευχέρεια των πολιτών να κάνουν πλέον τις συνετές επιλογές σε μερικές εβδομάδες..

 

*Του Καλπακίδη Δαμιανού

Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, Αν/της Γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ