Πελοπόννησος: Ευάλωτη λόγω κλιματικής αλλαγής

05 06 2022 | 11:49Καθημερινή

Κατά τις επερχόμενες δεκαετίες, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι ευάλωτη στις συνέπειες που θα επιφέρουν η αύξηση της θερμοκρασίας, η μείωση των βροχοπτώσεων καθώς και η αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων κλιματικών καταστάσεων, όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι ακραία έντονες βροχοπτώσεις και οι ημέρες με ακραίο κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς, που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της εξελισσόμενης ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα ανησυχητικά συμπεράσματα προκύπτουν από τη χθεσινή παρουσίαση του συγγράμματος με τίτλο «Υδροκλιματικά, βιοκλιματικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου: Από το παρελθόν στο μέλλον», το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Πρόκειται για ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο γενικός γραμματέας της Ακαδημίας Χρήστος Ζερεφός και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τον κίνδυνο της ερημοποίησης, που διαφαίνεται ιδιαίτερα μεγάλος στο μέλλον, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με όλους τους δείκτες ερημοποίησης να εμφανίζουν χειροτέρευση καθώς οδεύουμε προς το μέσον του 21ου αιώνα. Συνολικά καταγράφονται συστηματικά οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και στους βασικότερους τομείς της οικονομίας και της ζωής του τόπου, όπως στα υδατικά αποθέματα και στη βιοποικιλότητα, στην υγεία του πληθυσμού, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία, στον τουρισμό, στη ζήτηση ενέργειας και στη βιομηχανία. Οπως επισημαίνεται, κίνδυνο διατρέχουν και τα μνημεία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα αποτελέσματα μελέτης του ΚΕΦΑΚ παρουσίασαν οι Χρήστος Ζερεφός και Παναγιώτης Νίκας.

Στο σύγγραμμα καταγράφεται επίσης η προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη μηχανισμών ανάδρασης των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Εμφαση δίνεται στον αγροτικό τομέα, καθώς και στον τουρισμό, ο οποίος αναμένεται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Περιφέρεια. Οπως υπογραμμίζεται, τόσο τα αγροτικά προϊόντα όσο και ο τουρισμός θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν από πλευράς υποδομών και εφαρμογής σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Το σύγγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη για την κλιματική προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην οποία αναλύονται και συγκρίνονται τα υδροκλιματικά, βιοκλιματικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της σε έναν χρονικό ορίζοντα που επεκτείνεται από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον, τονίστηκε στην παρουσίαση.

Επιπλέον, η θωράκιση με τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τις παρατηρήσεις της εκτενούς μελέτης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα αποτελέσει ένα σημαντικό ανάχωμα ανακούφισης από τις σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής απορρύθμισης.

https://www.kathimerini.gr/