Παρουσίαση για το μετριασμό των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω ανάπτυξης ηλιακής και αιολικής ενέργειας: 22/4/2021

16 04 2021 | 10:09

Η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και η Biodiversity Consultancy παρουσιάζουν τις νέες Οδηγίες για τον Μετριασμό των Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα κατά την Ανάπτυξη Ηλιακών και Αιολικών Πηγών Ενέργειας

στην Ομάδα Διαλόγου για τις ΑΠΕ και τη Φύση

που διοργανώνει το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO και οι Συγκλίσεις

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με παράλληλη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συναίνεσης, και διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000», το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, σε συνεργασία με την οργάνωση Συγκλίσεις (Ελλάδα), και με τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην διαδικτυακή παρουσίαση και συζήτηση αναφορικά με την πρόσφατη έκδοση για τον Μετριασμό των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας: Κατευθυντήριες γραμμές για κατασκευαστές έργων στην αγγλική γλώσσα από την Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και την The Biodiversity Consultancy.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22 Απριλίου, στις 3-4:30μμ στην αγγλική με τη συμμετοχή των ακόλουθων διακεκριμένων ομιλητών:

Giulia Carbone, Deputy Director, IUCN Global Business and Biodiversity Programme

Leon Bennun, Chief Scientist, The Biodiversity Consultancy.

 

Εγγραφή

 

*Σχεδιάζοντας έργα ανανεώσιμων πηγών ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε περιοχές με χαμηλότερη προτεραιότητα προστασίας της φύσης, οι κατασκευαστές έργων μπορούν να αποφύγουν τις πιο σοβαρές πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που κυκλοφόρησαν το Φεβρουάριο του 2021 από τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN), την εταιρεία The Biodiversity Consultancy και άλλους συνεργάτες. Στην νέα έκδοση, αναφέρεται πως η απώλεια και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων καθώς και οι συγκρούσεις πουλιών και νυχτερίδων είναι οι κυριότερες επιπτώσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Η μεγάλης κλίμακας επέκταση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, οι κατασκευαστές πρέπει να φροντίσουν ώστε αυτές οι τεχνολογίες να μην θέτουν κινδύνους για τη φύση», δήλωσε ο Δρ. Bruno Oberle, Γενικός Διευθυντής της IUCN. «Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πολύ απαραίτητες συμβουλές για το πώς να μετριαστούν οι πιθανές επιπτώσεις των αιολικών και ηλιακών έργων στη βιοποικιλότητα και στις τοπικές κοινότητες».

Για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, οι κατασκευαστές ηλιακών και αιολικών έργων θα πρέπει να αποφεύγουν περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, όπως προστατευόμενες περιοχές και περιοχές διατήρησης, περιοχές με Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και βασικές περιοχές βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες. Άλλα μέτρα που συνιστώνται περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογίας που μπορεί προσωρινά να κλείσει επιλεγμένες ανεμογεννήτριες για την προστασία των πτηνών και άλλων ειδών σε περιόδους ιδιαίτερης δραστηριότητας ή όταν ανιχνεύονται ότι βρίσκονται κοντά σε ανεμογεννήτριες από παρατηρητές πεδίου, μέσω ανίχνευσης βάσει εικόνας ή ραντάρ.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν συμβουλές για την προστασία της βιοποικιλότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό έως τον παροπλισμό και την αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού. Προσφέρουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή μιας κλίμακας μετριασμού για την αποφυγή, ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση και - όπου είναι απαραίτητο - αντιστάθμιση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Οι κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά τον μετριασμό της απώλειας βιοποικιλότητας, ιδίως κατά την εφαρμογή αντισταθμίσεων. Προσφέρουν επίσης προτάσεις για επενδυτές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για το πώς μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο, π.χ. μέσω της αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων.

«Αυτές οι οδηγίες δείχνουν πώς μπορεί να επιτευχθεί η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές χωρίς το απαράδεκτο κόστος στη φύση. Βάζοντας τη φύση στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, οι κατασκευαστές δύνανται να προσφέρουν θετικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα παράλληλα με την ενέργεια που είναι πραγματικά πράσινη», δήλωσε ο Δρ Leon Bennun, Επικεφαλής Επιστήμονας, The Biodiversity Consultancy.

Οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν επίσης έναν αριθμό τομέων που χρειάζονται επειγόντως περαιτέρω έρευνα, ιδίως τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών για ανανεώσιμες πηγές, όπως στην κατασκευή φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, καθώς και τις διαδικασίες βελτιστοποίησης για την επαναχρησιμοποίησή τους.

 

 

 

15 Απριλίου 2021

ΕPLO