Π. Κάπρος: Τι δείχνουν τα σενάρια του Fit for 55 για τις τιμές του ηλεκτρισμού και τις εφεδρείες στο μέλλον

Ως ένα τρομερά φιλόδοξο σχέδιο θεωρεί ο καθηγητής ΕΜΠ, Παντελής Κάπρος, το πακέτο Fit for 55 που παρουσίασε η Ε.Ε. φέτος, το οποίο περιλαμβάνει αναθεωρημένο στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 55% ως το 2030 μαζί με διείσδυση ΑΠΕ στο 60% της ηλεκτροπαραγωγής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα ο στόχος των ΑΠΕ μεταφράζεται σε διείσδυση κοντά στο 70%, ενώ για την επίτευξη των στόχων το πρώτο βήμα είναι η απανθρακοποίηση του ηλεκτρισμού και ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών και της θέρμανσης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παραγωγή πράσινων αερίων καυσίμων και στο βαθμό του εφικτού η δέσμευση άνθρακα. Εντούτοις, ο κ. Κάπρος θεωρεί απαραίτητο να περιοριστεί μέσω της εξοικονόμησης η ανάγκη για αυτά τα πράσινα καύσιμα διότι είναι δύσκολη η αύξηση της παραγωγής τους πέραν ενός βαθμού.

Ταυτόχρονα, εκτιμά ότι ιδίως στο ελληνικό σύστημα η συμμετοχή της αποθήκευσης είναι κρίσιμη, καθώς το Fit for 55 προβλέπει μεγαλύτερα κενά ανάμεσα στις κορυφές και τις βυθίσεις των φορτίων εντός του 24ώρου, τα οποία πρέπει να εξομαλυνθούν. Η ανάγκη για εξισορρόπηση του συστήματος θεωρείται σημαντική σε όλα τα σενάρια του Fit for 55.

Μιλώντας για τις αυξημένες τιμές αερίου και ρύπων, τόνισε ότι ασκούν δραματική πίεση στον ηλεκτρισμό, ενώ αντιθέτως, οι ΑΠΕ ασκούν σημαντική καθοδική πίεση στην τιμή. Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η μελλοντική πορεία της τιμής ηλεκτρισμού με βάση το ΕΣΕΚ και με βάση το πακέτο Fit for 55 σε περιβάλλον υψηλών ή χαμηλών τιμών αερίου και ρύπων:

δ

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα σενάρια για μετά το 2030 η τιμή για τις εφεδρείες αυξάνεται λόγω της διείσδυσης των ΑΠΕ, κάτι που επεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

δ

 

 

 

 

29 Σεπτεμβρίου 2021

energypress