Οικοκτονία. Μια άγνωστη λέξη για την Ελλάδα

Πριν από λίγες ημέρες το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο του Βελγίου ενέκρινε έναν πλήρως ανανεωμένο Ποινικό Κώδικα, ο οποίος -για πρώτη φορά στην Ευρώπη- περιλαμβάνει την αναγνώριση του εγκλήματος της οικοκτονίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ως ένα έγκλημα που αναφέρεται σε κάθε παράνομη ή απρόβλεπτη πράξη που διαπράττεται με τη γνώση ότι υπάρχει σημαντική πιθανότητα σοβαρής ή εκτεταμένης ή μακροπρόθεσμης ζημιάς στο περιβάλλον.

Στο Βέλγιο πλέον η οικοκτονία περιλαμβάνεται στον Ποινικό Κώδικα, όπως και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και η γενοκτονία. Αυτός ο νόμος για την οικοκτονία καθιστά δυνατή την καταδίκη και την τιμωρία σοβαρών, μεγάλης κλίμακας και αμετάκλητα εγκλήματα κατά της φύσης με 20 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, επεκτείνοντας, μεταξύ άλλων, τη δίωξη και την τιμωρία και σε φυσικά πρόσωπα που κατέχουν υψηλές θέσεις εξουσίας. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε στις 27 Φεβρουαρίου την αναθεωρημένη Οδηγία της Ε.Ε. για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, η οποία περιλαμβάνει διάταξη για την ποινικοποίηση περιπτώσεων συγκρίσιμων με την οικοκτονία.

«Ένα έγκλημα κατά της φύσης είναι εξ ορισμού έγκλημα εναντίον όλων μας. Η αναγνώριση της οικοκτονίας στο Ποινικό Δίκαιο είναι ορόσημο στην αναγνώριση των δικαιωμάτων της φύσης» δήλωσε η εκπρόσωπος της Greenpeace στο Βέλγιο, υποστηρίζοντας την ανάγκη αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα όλων των χωρών προς αυτή την κατεύθυνση.

Τόσο η είδηση που έρχεται από το Βέλγιο όσο και η συζήτηση περί οικοκτονίας περνούν στα ψιλά της ελληνικής επικαιρότητας και του γενικού ενδιαφέροντος παρότι στη χώρα μας είτε με την ανοχή είτε με ευθύνη της πολιτικής εξουσίας παρόμοια εγκλήματα διαπράττονται ολοένα και συχνότερα πλήττοντας όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το μέλλον της χώρας και των κατοίκων της που λεηλατείται βάναυσα και υποθηκεύεται συστηματικά προς όφελος επιχειρηματικών συμφερόντων.

φ