Οι τοπικές αντιδράσεις φέρνουν στο προσκήνιο τους χωρικούς περιορισμούς του προγράμματος Υπεράκτιων Αιολικών – Προβληματισμός για το αν επαρκούν τα "οικόπεδα" μετά το 2030

Πιο σύνθετη έναντι του αναμενομένου αποδεικνύεται, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές της αγοράς, η υλοποίηση του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, καθώς τόσο οι τοπικές αντιδράσεις όσο και μια σειρά περιορισμοί θέτουν εν αμφιβόλω την εφικτότητα του αρχικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπεράκτιας αιολικής βιομηχανίας, τα οριοθετημένα οικόπεδα που έχουν προκριθεί για την φιλοξενία των θαλάσσιων αιολικών επαρκούν για το πρώτο «κύμα» μέχρι το 2030, ωστόσο «θολό» παραμένει το τοπίο για τους στόχους μετά το 2030. Υπενθυμίζεται ότι η οριοθέτηση των οικοπέδων έχει γίνει στα πλαίσια των έξι ναυτικών μιλίων, πράγμα που αποδεικνύεται, όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές στο energypress, ανεπαρκές αν μιλάμε για μεγέθη πέραν των 2-3 GW, δηλαδή για τους στόχους μετά το 2030.

Αναλυτικότερα, τα έξι ναυτικά μίλια μεταφράζονται σε 11 χιλιόμετρα απόσταση από την ακτή, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό σε μια σειρά τοπικούς φορείς ως προς τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες των περιοχών αυτών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, ομοσπονδίες και σύλλογοι τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδόχοι και σειρά περιβαλλοντικών οργανώσεων βρίσκονται «επί ποδός», εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στα δικαστήρια, ενώ οι μεγαλύτερες αντιδράσεις καταγράφονται στη Βορειοανατολική Κρήτη, Ικαρία και Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό της χώρας, ο στόχος για Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα είναι 1.900 MW το 2030 και 6.200 MW το 2035. Ο στόχος για το 2050 είναι 17.300 MW. Με τους στόχους αυτούς, ιδιαίτερα για μετά το 2030, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές της αγοράς, επιβάλλεται να εξεταστεί από την κυβέρνηση η διεύρυνση των περιοχών φιλοξενίας πέρα από τα έξι ναυτικά μίλια, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, τα χωρικά δεδομένα καθίστανται απαγορευτικά.

Επιπρόσθετα, μια ενδεχόμενη διεύρυνση της ζωνών εγκατάστασης θα επιτρέψει την αξιοποίηση περιοχών με ακόμη καλύτερο αιολικό δυναμικό και ταυτόχρονα, θα ελαχιστοποιήσει τις τοπικές αντιδράσεις. Σημειώνεται, βέβαια, ότι η διεύρυνση ή μη των ζωνών εγκατάστασης άπτεται αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και του συνολικού κυβερνητικού σχεδιασμού υπό τον Πρωθυπουργό καθώς αφορά και συσχετίζεται με θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Να προσθέσουμε ακόμη ότι τόσο η ΕΔΕΥΕΠ όσο και το Υπουργείο σχεδιάζει, όπως έχουν εξαγγείλει σχετικά, σειρά παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, ώστε, στο βαθμό του δυνατού, να αμβλύνουν τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, γενναία ανταποδοτικά οφέλη.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται η δωρεάν παροχή ρεύματος, έως και η δυνατότητα συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, μέσω ενεργειακής κοινότητας, ως εταίρος στην επιχείρηση διαχείρισης του πάρκου. Το ΥΠΕΝ έχει εντάξει στη συζήτηση της ανταποδοτικότητας και τους επενδυτές, οι οποίοι θα μπορούσαν για παράδειγμα, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη, να αναλάβουν την ανέγερση μιας νοσοκομειακής μονάδας ή μιας μονάδας αφαλάτωσης.

1