Οι προτάσεις της ΡΑΕ για απλοποίηση της αδειοδότησης αιολικών και φωτοβολταϊκών – Επιτάχυνση στην έκδοση άδειας παραγωγής.

23 09 2019 | 11:00

Κείμενο βασικών αρχών για την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραγωγής από ΑΠΕ έδωσε σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οι βασικές αρχές της πρότασης της ΡΑΕ στηρίζονται στην απλούστευση των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ (κυρίως αιολικών και φ/β) και στην αυτοματοποίηση εξέτασής τους με τρόπο διαφανή και αντικειμενικό με στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών έκδοσης άδειας.

Όπως αναφέρει η Αρχή, στο πλαίσιο της προτεινόμενης απλοποίησης λαμβάνεται υπόψη η  αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι εξελίξεις και προοπτικές του τομέα συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος καθεστώτος στήριξης (νόμος 4414/2016),  οι επιταγές της νέας Οδηγία 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και οι προτάσεις διαφόρων θεσμικών φορέων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα στην Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ το σύνολο των προτάσεων της ΡΑΕ.

 

 

20 Σεπτεμβρίου 2019

energypress